Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 3709 pasujących obiektów:
17 kwietnia 2015 r. zapraszamy wszystkie krakowskie rodziny do udziału w Krakowskim Biegu Rodzin organizowanym przez Gminę Miejską Kraków.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację nowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Adresatami programu są zarówno osoby dotknięte przemocą jak i osoby stosujące przemoc oraz osoby i instytucje udzielające wsparcia rodzinie.
Od kwietnia w Krakowie realizowany jest Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego osoby doświadczające przemocy mają możliwość uzyskania szybkiej i wszechstronnej pomocy. Od kwietnia, w którym Program zaczął funkcjonować, 340 rodzin zostało objętych Programem. Liczba osób w tych rodzinach wynosi 1043.
Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny na spotkanie, które odbędzie się we środę, 2 lutego w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C10, I piętro, sala 103. Początek o godz. 17.00
Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny na spotkanie, które odbędzie się 2 lutego w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C10, I piętro, sala 103. Początek o godz. 17.00.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa (16 lutego) radni zapoznają się z projektem uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Miasto Kraków i Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zapraszają mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym „Rodzina w obiektywie”. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
14 maja  na krakowskich Błoniach odbędzie się XXI Krakowski Bieg Samorządowy. W tym roku wydarzenie to stanie się jeszcze bardziej bliskie rodzinie. Wszystko to za sprawą kategorii rodzinnej, która znalazła się w regulaminie tegorocznej edycji wydarzenia oraz ogłoszeniu zwycięzców konkursu fotograficznego „Rodzina w obiektywie”.
Dziś (czwartek, 31 marca) o godzinie 11.00, w Sali Lea UMK odbędzie się uroczyste spotkanie wszystkich krakowskich zawodowych rodzin zastępczych z okazji jubileuszu 10-lecia działalności w Krakowie.
30 maja w Polsce świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To ważny dzień dla 547 rodzin zastępczych, które funkcjonują w Krakowie. To ważny dzień dla 685 dzieci, które teraz są w tych rodzinach. To również ważny dzień dla 11 rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się 85 dzieci.