Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

O dialogu z obywatelami

Ile w mieście istnieje Komisji Dialogu Obywatelskiego? Jakich dziedzin życia dotyczą i jakie pełnią funkcję? Między innymi na te pytania odpowiadano podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa.

Komisje Dialogu Obywatelskiego działają na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W Krakowie istnieją już od 5 lat. Jednak większość mieszkańców nie ma pojęcia o tym, czym są i jakie funkcję sprawują. Obecnie działa 8 komisji dialogu obywatelskiego przy merytorycznych wydziałach UMK oraz przy Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta: ds. rewitalizacji Nowej Huty, ds. kultury, ds. środowiska, ds. zdrowia, ds. osób niepełnosprawnych, ds. bezpieczeństwa, ds. młodzieży, ds. promocji zdrowego stylu życia i rekreacji rowerowej.

Komisje zrzeszają w sumie 111 organizacji pozarządowych oraz 8 przedstawicieli wydziałów UMK – w sumie 119 osób.

Wśród realnych zadań komisji jest opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i innych dokumentów, a także określanie potrzeb społecznych w zakresie działalności danej KDO i przedstawianie propozycji ich rozwiązania. Jednak przewodniczący komisji zwracali przede wszystkim uwagę na to, że wybór dokumentów, które trafiają pod obrady komisji zależą od dyrektorów wydziału (biura, jednostek miejskich) i tym samym nie wszystkie projekty uchwał są przez nich omawiane.

– Nasza komisja na przykład zajmuje się także sprawami związanymi z gospodarowaniem odpadów komunalnych. Jednak nie wszystkie dokumenty z tego obszaru do nas trafiają. Dlatego chcielibyśmy wzmocnić naszą rolę w dyskusji i planowaniu zmian w mieście. Chcielibyśmy brać w nich czynny udział – powiedział Mariusz Waszkiewicz przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

Mimo wszystko komisje mają dużą siłę, wiele z pomysłów i opinii, które wydają KDO, są realizowane. Radni byli zaskoczeni liczbą KDO oraz zakresem ich działania i sprawami przez nie podejmowanymi. – Chciałbym, aby opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego były dołączane do projektów uchwał, tak jak są dołączane opinie prawne i opinie komisji RMK. To bardzo ważne, abyśmy znali głos mieszkańców i organizacji pozarządowych – stwierdził radny Andrzej Hawranek.

We wrześniu 2016 roku Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych podjął się ewaluacji funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego w ciągu 5 lat. Komisje zgłaszają chęć i potrzebę współpracy z Radą Miasta i postulują prowadzenie działań zwiększających świadomość dotyczącą istnienia KDO oraz możliwości współpracy. Ewaluacja wskazuje również na konieczność poprawy funkcjonowania systemu konsultacji w gminie, szczególnie ważne jest ujęcie Komisji Dialogu Obywatelskiego w systemie konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Dziś to tylko miasto prowadzi takie konsultacje.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Data publikacji: 2016-11-09
Data aktualizacji: 2016-11-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź