Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Już dziś spotkanie dla zainteresowanych rewitalizacją Krakowa

Chcesz dowiedzieć się więcej o aktualizowanym Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa? Przyjdź na spotkanie informacyjne dla mieszkańców, które odbędzie się już dziś o godzinie 17:30 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10. Przypomnijmy, w tym samym miejscu od 15 czerwca do 12 września działa Punkt Informacyjny, w którym każdy zainteresowany rewitalizacją może uzyskać potrzebne informacje oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące programu.

Pod koniec 2015 roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji, która wprowadziła fundamentalne zmiany w podejściu do tej dziedziny funkcjonowania miasta. To przede wszystkim przeniesienie ciężaru na kwestie społeczne i ekonomiczne, takie jak wykluczenie społeczne, bezrobocie czy ubóstwo, w odróżnieniu od dotychczasowej praktyki kładącej nacisk na zagadnienia związane z modernizacją infrastruktury  technicznej, budynków i przestrzeni publicznych. Te ostatnie stają się jedynie instrumentem osiągnięcia celu rewitalizacji, jakim są: odnowa i ożywienie oraz poprawa jakości życia na obszarze zdegradowanym.

Priorytetem staje się partycypacyjny sposób przygotowywania i uchwalania programów rewitalizacji. To bardzo ważne, aby Miejski Program Rewitalizacji Krakowa powstawał w dialogu z mieszkańcami, których uwagi i postulaty w sposób istotny mogą wpłynąć na jego kształt i treść. Dlatego od 15 czerwca do 12 września działa Punkt Informacyjny, mieszczący się w Miejskim Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10, w którym każdy zainteresowany rewitalizacją może uzyskać potrzebne informacje, ale także złożyć uwagi i wnioski dotyczące programu. Na stronie internetowej „Rewitalizacja w Krakowie” dostępna też jest ankieta połączona z mapą, na której można zaznaczyć i opisać miejsca, które w opinii mieszkańców wymagają zmiany na lepsze.

W chwili obecnej pierwszoplanowym zadaniem dla Miasta są starania o pozyskanie środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i w związku z tym dostosowanie do jego wymagań Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. 45 milionów euro przeznaczone jest na projekty z siedmiu największych miast Małopolski. Będzie to procedura konkursowa, więc o tym, ile z tych środków trafi do Krakowa, zadecyduje przede wszystkim jakość zgłoszonych projektów.

Obecnie Miasto opracowuje aktualizację programu, przeprowadzając kompleksową, wielokierunkową i szczegółową diagnozę całego obszaru miasta według obowiązujących kryteriów prawnych i merytorycznych, w tym także weryfikuje granice i zasięg obszarów przewidzianych do rewitalizacji. Zaktualizowany Miejski Program Rewitalizacji Krakowa zostanie jesienią przedłożony do uchwalenia przez Radę Miasta Krakowa.

By projekty zlokalizowane na tych obszarach mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich na rewitalizację, powinny zostać wpisane do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Stąd w okresie od 25 lipca do 12 września przeprowadzimy nabór projektów do tego programu. Polegać on będzie na złożeniu w Urzędzie Miasta Krakowa fiszek projektowych – przygotowanych formularzy projektów, które po formalnej i merytorycznej kwalifikacji zostaną wpisane do programu. Choć w uproszczonej formie, jednak konieczne będzie wszechstronne opisanie projektu a szczególnie jego efektów i rezultatów, które powinny realizować wizję i cele rewitalizacji. Te właśnie projekty będą mogły uczestniczyć w planowanym przez Urząd Marszałkowski w przyszłym roku naborze projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego.

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-06-20
Data aktualizacji: 2016-06-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź