Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Otwarty i przyjazny Kraków - konsultacje

Jakie działania powinno podejmować Miasto na rzecz tworzenia społeczeństwa żyjącego we wspólnocie, przy zachowaniu harmonii i wzajemnego szacunku? Swoje propozycje można zgłaszać podczas konsultacji projektu uchwały RMK w sprawie przyjęcia „Programu Otwarty Kraków”. Konsultacje rozpoczęły się 25 lutego i potrwają do 17 marca.

Do udziału w konsultacjach Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi do konsultowanego dokumentu należy składać poprzez formularz konsultacji dostępny:

Formularz konsultacji dostępny z poziomu strony internetowej: http://ngo.krakow.pl/konsultacje/otwartykrakow zapewniający organizacji udział on-line w prowadzonych konsultacjach należy wypełnić i wysłać do 17 marca 2016 r.

Formularz konsultacji pobrany ze strony ogłoszenia należy wypełnić i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2016 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: mowis@um.krakow.pl, lub
  • numer faksu: 12 616 78 13, lub
  • adres siedziby Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C10, 31-931 Kraków.

Organizacja decyduje o wyborze formy skutecznego zgłoszenia uwag do konsultowanego dokumentu.

Informacje dodatkowe:

Minimalne wymagania techniczne jakie muszą być spełnione, by organizacja mogła skorzystać ze strony: http://ngo.krakow.pl/konsultacje/otwartykrakow:

  • komputer z dostępem do internetu,
  • przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 – zalecana Mozilla Firefox/Waterfox ( wersji 36 lub nowszej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej),
  • zalecane ustawienia minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 1024.

Dokumenty:


Przypomnijmy, „Program Otwarty Kraków” będzie realizowany zgodnie z głównymi priorytetami Krakowa w obszarze rozwoju kapitału społecznego. Jego zadania będą realizacją jednego z operacyjnych celów miasta, którym jest spójność społeczna. Procesy społeczne i demograficzne powodują konieczność większego niż to było dotąd zwrócenia uwagi na rosnącą grupę ludzi innych kultur, narodowości i światopoglądu, co przyczyni się do realizacji idei Krakowa, jako miasta otwartego i przyjaznego.

Głównym celem Programu jest określenie kierunków działań, jakie powinna podejmować Gmina Miejska Kraków na rzecz tworzenia społeczeństwa żyjącego we wspólnocie, przy zachowaniu harmonii i wzajemnego szacunku. Część działań zapisanych w dokumencie jest już realizowana przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.

Zobacz też: http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/198033,52,komunikat,konsultacje_projektu_uchwaly_rmk__w_sprawie_przyjecia__programu_otwarty_krakow_.html

 

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-02-26
Data aktualizacji: 2016-03-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź