Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zapraszamy na konsultacje

Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje potrwają do 16 października. 

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępne są w: Buletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz portalu ngo.krakow.pl - dziale konsultacje on-line.

Formularz konsultacji należy wypełnić i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 października na: adres poczty elektronicznej mowis@um.krakow.pl, lub numer faksu 12 616 78 13, lub adres Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków.

Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Krakowa, zwłaszcza w zakresie realizowania celów związanych z rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych. W Programie ujęto cele i zadania realizowane w ramach przyjętych przez Gminę Miejską Kraków programów sektorowych.  Dokument stworzono partycypacyjnie w procesie konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-10-05
Data aktualizacji: 2015-10-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź