Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Więcej wniosków o wymianę pieca. Dołącz do Eko-Krakusów!

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy krakowianie złożyli 1421 wniosków o dotacje do wymiany pieców węglowych. To więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Jeśli zastanawiasz się jak wygląda procedura, zapoznaj się z ulotką, którą przygotował UMK.

Krakowianie coraz chętniej ubiegają się o dotację do wymiany pieców węglowych na proekologiczne rozwiązania grzewcze. Tak wynika ze statystyk przygotowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK. Od października 2014 roku do marca 2015 roku wpłynęło 1421 wniosków. Tymczasem przed rokiem, w okresie od października 2013 do marca 2014 mieszkańcy złożyli 1364 wnioski. – Większe zainteresowanie dotacjami cieszy tym bardziej, że przed rokiem byliśmy świeżo po uchwaleniu przez Sejmik wojewódzki zakazu węgla, a obecnie – po zaskarżeniu tej uchwały – losy zakazu nie są przesądzone – podkreśla Witold Śmiałek, doradca ds. jakości powietrza.

Mimo że dane statystyczne cieszą, Miasto nie zamierza poprzestawać w staraniach, by w ciągu kilku najbliższych lat doprowadzić do poprawy powietrza. Wkrótce ma zostać przeprowadzona duża i wielowątkowa kampania promocyjna dotycząca walki ze smogiem.

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE - ULOTKA

Przypomnijmy, że już od tego roku Miasto wprowadziło szereg ułatwień, dzięki którym łatwiej i szybciej uzyskamy dofinansowanie. Uproszczony został tryb udzielania dotacji. Zlikwidowano punktację, która wydłużała cały proces, natomiast wprowadzono zasadę ciągłego naboru wniosków. Są one rozpatrywane w kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel w budżecie. Wprowadzone zostało też dodatkowe kryterium, które ma motywować mieszkańców do łączenia wymiany pieca z termomodernizacją budynków.

Nowe zasady doprecyzowują również sposób ustalania dotacji oraz jej wysokości. Podstawowa stawka pozostaje taka sama tj. 900 zł za 1 kW mocy nowego źródła ogrzewania. Natomiast wprowadzono maksymalną wysokość dotowanej mocy do powierzchni ogrzewanej na poziomie pozwalającym na pokrycie zapotrzebowania na moc grzewczą w budynkach, tj. do 100 W/m2.

Miasto z czasem będzie też ograniczać wysokość dotacji na wymianę pieców. Jeszcze tylko w tym roku można uzyskać do 100 proc. zwrotu poniesionych kosztów. W 2016 dofinansowanie sięgnie do 80 proc., w 2017 do 60 proc., a w 2018 - 40 proc. poniesionych kosztów.

Warto pamiętać, że dotacja przekazywana jest wnioskodawcy dopiero po wymianie pieca i prawidłowym rozliczeniu inwestycji. Najpierw należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, następnie podpisać umowę o udzieleniu dotacji i dopiero wówczas można przystąpić do realizacji zadania. Po przeprowadzeniu inwestycji wnioskodawcy przedkładają wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji, które nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż data podpisania umowy. Prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Urzędu Miasta po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 15 listopada roku, w którym została przyznana dotacja celowa. Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania. Pamiętajmy, że Miasto prowadzi i będzie prowadzić wyrywkowe kontrole przeprowadzonych za miejskie dotacje inwestycji. Jeśli okaże się, że mimo przekazania środków inwestycja nie została zrealizowana, zgodnie z obowiązującymi zasadami Miasto będzie domagać się zwrotu publicznych pieniędzy przekazanych na dofinasowanie.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska pod nr telefonu (12) 616-88-48, (12) 616-88-07, a także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl/?dok_id=66074.

zły piec

pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-04-30
Data aktualizacji: 2015-04-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź