Komunikat archiwalny

Jest korekta granic strefy parkowania

W środę, 5 listopada radni podjęli decyzję w sprawie zmian granic strefy płatnego parkowania. Na wniosek mieszkańców, postój będzie płatny m.in. na  Dębnikach.

Jest korekta granic strefy parkowania
Fot. Magiczny Kraków

Przypomnijmy, że na pierwszej powakacyjnej sesji Prezydent Miasta Krakowa przedstawił projekt korekty granic strefy płatnego parkowania. Inicjatywa została poprzedzona postulatami mieszkańców, szczególnie z terenu Dębnik, a także wnioskami, płynącymi z analiz wykonanych na zlecenie Miasta. W przypadku tej dzielnicy „Badania zachowań parkingowych w Krakowie" opracowane latem tego roku wykazały, że w dni robocze ruch jest tu przeciążony. W raporcie stwierdza się m.in., że „obszar Dębnik jest otoczony z trzech stron przez strefy płatnego parkowania, i dlatego stwarza możliwość uniknięcia tych stref, co skutkuje zjawiskiem rozlewania i bardzo wysokim poziomem nieprzepisowych zachowań parkingowych". - Stąd decyzja o objęciu Dębnik strefą płatnego parkowania, tym bardziej, że wielokrotnie mieszkańcy tej dzielnicy postulowali wprowadzenie takiego rozwiązania – wyjaśnia Jerzy Marcinko, dyrektor ZIKIT. W przypadku Dębnik, za postój zapłacimy w obszarze między Bulwarami Wiślanymi a ulicami Monte Cassino i Nowaczyńskiego.

Korektę strefy wprowadzono też na obszarze dzielnicy II i V. W przypadku Grzegórzek granica przebiegać będzie wzdłuż ul. Rakowickiej do linii kolejowej, dalej do ul. Mogilskiej, następnie rzeką Białuchą do ul. Norwida (z wyłączeniem tejże ulicy) do ul. Grochowskiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do al. Beliny – Prażmowskiego, wzdłuż al. Beliny Prażmowskiego (z wyłączeniem tej ulicy) do ul. Olszańskiej, wzdłuż ul. Olszańskiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do ul. Rakowickiej. Z kolei na Krowodrzy – strefa postała poszerzona wzdłuż ul. Wrocławskiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do ul. Racławickiej, ulicą Racławicką do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do ul. Prądnickiej, wzdłuż ul. Prądnickiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do ul. Wrocławskiej.

Nowa strefa płatnego parkowania zacznie obowiązywać od czerwca przyszłego roku. Wcześniej należy zakupić i zamontować parkomaty. W preferencyjne abonamenty powinni się też zaopatrzyć mieszkańcy nowej strefy. Przypomnijmy, że takie osoby płacą jedynie 10 zł miesięcznie.

Przyjęta przez radnych uchwała o szerszej strefie parkowania przewiduje również wprowadzenie preferencyjnych opłat dla samochodów elektrycznych i hybrydowych. Posiadacze takich pojazdów zapłacą 100 zł miesięcznie. Wprowadzono również zasadę, że zwolnione z opłat będą oznakowane pojazdy do poboru krwi, organizacji społecznych realizujących na rzecz Gminy Miejskiej Kraków usługi z zakresu opieki nad zwierzętami oraz samochody inspektoratu nadzoru budowlanego. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy pojazdy wjeżdżają do strefy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Przypomnijmy, że opłata za pierwszą godzinę parkowania w strefie wynosi w Krakowie 3 zł, za drugą - 3,5 zł, za trzecią - 4,1 zł (opłaty te obowiązują od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 20).

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także