Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wiesław P. Szymański

prozaik, krytyk literaci, historyk literatury

Urodził się 18 lutego 1932 r. w Częstochowie. Ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Profesor dr hab. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek PEN Clubu. Debiutował w roku 1953, na łamach "Tygodnika Powszechnego". W latach 1972-1975 był lektorem i wykładowcą literatury polskiej w Nancy (Francja). Rozprawy, artykuły i recenzje publikował m.in. w czasopismach: "Miesięcznik Literacki", "Poezja", "Twórczość", "Tygodnik Powszechny", "Współczesność", "Znak", "Życie Literackie". W latach 1983-85 był współzałożycielem i redaktorem mówionej wersji krakowskiego "naGłosu". Jego powieść «Chwila bez godziny» została przetłumaczona na język węgierski.

Publikacje książkowe:

«Ballady przed burzą» : szkice - W-wa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961; «Od metafory do heroizmu» : z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym : eseje - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1967; „Świadomość estetyczna polskiej awangardy" : o "Zwrotnicy" : studium - Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971; «Konstanty Ildefons Gałczyński» : zarys monograficzny - W-wa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972; "Neosymbolizm" : o awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973; «Outsitderzy i słowiarze» : eseje - Wrocław: Ossolineum, 1973; «Julian Przyboś» : zarys monograficzny - W-wa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978; «Niedźwiedź w katedrze» : powieść - W-wa: Czytelnik, 1981; « "Odrodzenie" i "Twórczość" w Krakowie (1945-1950) » - Wrocław: Ossolineum, 1981; «Rozmowy z pisarzami «: wywiady - Kraków: Znak, 1981; «Chwila bez godziny» : powieść - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982; «Listy nad wodami «: powieść - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982; «Z mroku korzeni «: studium o poezji Karola Wojtyły - Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum, 1989; «Wysokie schody» : powieść - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990; «Ostatni romans»: szkice krytycznoliterackie - Kraków: Universitas, 1991; "Uroki dworu: rzecz o zniewalaniu" :szkice - Kraków: Arcana, 1993; «Cena prawdy» - Kraków: Arcana, 1996;

Ponadto:

Liczne publikacje w edycjach zbiorowych ; opracowania książkowe.

Ważniejsze teksty o twórczości autora:

Tadeusz Błażejewski: «Kostka Rubika», w: tenże: «Literatura i literatura» - Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1987; Jan Pieszczachowicz: «Krzyk i milczenie», w: tenże: « Na widnokręgu historii «- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Data publikacji: 2010-07-06
Data aktualizacji: 2010-07-06
Powrót