Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wojciech Kajtoch

Absolwent polonistyki UJ (1980), doktor filologii rosyjskiej (Uniwersytet Warszawski). Jego monografię pt. "Bracia Strugaccy (zarys twórczości)" wydał w 1993 r. krakowski Universitas, a w 2003 roku opublikowano ją w języku rosyjskim. W 2009 roku otrzymał habilitację z językoznawstwa za rozprawę "Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej" (t.1 i t.2), Kraków 2008. Jest także autorem książek: "Pisarze wobec "innych światów" swoich epok...", Kraków 1994;"Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy", Kraków 1996; "Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa", Kraków 1999  i 2 tomików wierszy.
Opublikował ponad 30 większych artykułów naukowych z dziedziny historii literatury polskiej i rosyjskiej XX wieku oraz prasoznawczego językoznawstwa, liczne recenzje, szkice krytyczne itd. Drukowano jego prace np. w Melbourne, Moskwie, Doniecku, Belgradzie i syberyjskim Abakanie. Był redaktorem krakowskiego almanachu literackiego "Proza, proza, proza..." (pierwsze 4 tomy), jest członkiem zespołów redakcyjnych: "Zeszytów Prasoznawczych" i lubelskiego zina "Ulica Wszystkich Świętych". Stale współpracował z krakowskimi czasopismami: "Student", "Życie Literackie", "Pismo Literacko-Artystyczne", "Koniec Wieku", a ostatnio z częstochowską "Galerią".

pokaż metkę
Osoba publikująca: JOANNA SZULBORSKA-ŁUKASZEWICZ
Data publikacji: 2011-02-01
Data aktualizacji: 2011-02-23
Powrót