Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Stanisław Balbus

literaturoznawca, eseista, tłumacz, krytyk literatury

Urodził się 8 maja 1942 r. w Sieradzu. Ukończył studia z zakresu filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej UJ. Członek PEN Clubu.

Debiutował w 1966 r. w „Ruchu Literackim". Publikował m.in. w „Miesięczniku Literackim", „Nowych Książkach", „Poezji", „Twórczości", „Tygodniku Powszechnym" i „Życiu Literackim" oraz w „Arce", „bruLionie", „NaGłosie" i „Dekadzie Literackiej". Teksty naukowe zamieszczał w „Pamiętniku Literackim", „Tekstach", „Tekstach Drugich" oraz w „Ruchu Literackim".

Przekładał prace naukowe z języka rosyjskiego. Jego teksty były tłumaczone m.in. na języki: francuski, rosyjski, ukraiński, serbski i węgierski.

Publikacje książkowe:

„Texte littéraire et sa structure acoustique" - Warszawa - Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981; Intertekstualność a proces historycznoliteracki - Kraków: Wydawnictwo UJ, Rozprawy Habilitacyjne nr 191, Kraków 1990; „Poezja w czasie marnym. O  metafizyce i historiozofii poezji Tadeusza Nowaka" - Kraków: Oficyna Literacka 1992; „Między stylami" (cz.I: „Kompetencje intertekstualne - Dyskusje i propozycje", cz.II: „Strategie intertekstualne - Lektury i interpretacje")-Kraków: „Universitas", 1993, wyd.2: 1996; „Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej" - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996.

Liczne publikacje w edycjach zbiorowych: eseje ( zwłaszcza o poezji XX wieku ) oraz rozprawy naukowe (zwłaszcza z zakresu teorii języka artystycznego).

Opracowania, m.in.:

Tadeusza Nowak: „Wybór wierszy" - Warszawa: Państwowe Instytut Wydawniczy, 1973, wyd. 2 1980 ( przedmowa ); „Lektury obowiązkowe": Szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych - Wrocław: „Ossolineum", 1973, wyd.2 1975, wyd.3 1977 ( teksty własne, wstęp, współred. z Włodzimierzem Maciągiem); M.Bachtin, „Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu", tłum. A.A.Goreniowie - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975 ( opracowanie naukowe tekstu, wstęp, komentarze naukowe); L.Wygotski, „Psychologia sztuki", tłum. M.Zagórska -Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980 ( wstęp, opracowanie naukowe tekstu, komentarze naukowe ); Tadeusz Nowak, „I co na niebie, i co jest na ziemi": Wiersze z lat 1949-1991, Kraków: Oficyna Literacka, 1955 ( wybór, układ, opracowanie, noty edytorskie, posłowie); „Radość czytania Szymborskiej": Wybór tekstów krytycznych z lat 1953-1996 - Kraków, Wydawnictwo „Znak" 1996 ( współred. z Dorotą Wojdą, wstęp); „Ostrożnie z literaturą!" - Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 1999 ( współred. z W.Boleckim).

pokaż metkę
Osoba publikująca: JOANNA SZULBORSKA-ŁUKASZEWICZ
Data publikacji: 2011-10-27
Data aktualizacji: 2011-10-27
Powrót