Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Andrzej Warzecha

poeta, publicysta, krytyk literacki

Urodził się 1 października 1946 roku w Nowym Sączu. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1974). W roku 1969 wraz z Jerzym Gizellą, Franciszkiem Bratańcem, Wiesławem Kolarzem i Adamem Ziemianinem założył w Krakowie legendarną grupę literacką "Tylicz", której duchowymi patronami byli Jerzy Harasymowicz i Tadeusz Nowak. Od roku 1975 roku związany z krakowskim "Dziennikim Polskim", gdzie jako krytyk artystyczny, literacki i publicysta kulturalny, systematycznie zamieszcza swoje krótkie utwory refleksyjno-liryczne. Przewodniczący Koła Młodych ZLP (1976-78). Członek Związku Literatów Polskich od 1978; członek zarządu krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich (1985-88).

Debiutował w 1968 roku, publikując swoje wiersze na łamach dwóch krakowskich pism: "Życia Literackiego" oraz "Głosu Młodzieży Wiejskiej". Publikował także w "Gazecie Krakowskiej", "Przekroju", "Wiadomościach Kulturalnych", "Poezji", "Literaturze", "Nowym Wyrazie", "Kulturze", "Tygodniku Kulturalnym", "Zdaniu" i kilku innych pismach społeczno - literackich.

Jego książkowym debiutem był wydany w roku 1975 roku w "Wydawnictwie Literackim" tomik wierszy "Biały Paszport", polemizujący z poetyką "Nowej Fali".

W 1984 roku został uhonorowany Nagrodą im. Stanisława Piętaka za tom wierszy "Błędny ognik", zaś w 1987 roku Nagrodą Funduszu Literatury za tomik poetycki Pieniądze dla umarłych. W roku 2000 Fundacja Kultury Polskiej nagrodziła poetę "Dyplomem Mistrza Sztuki" za specyficzny rodzaj refleksji poetyckiej.

Warzecha jest uważany za mistrza krótkiej formy poetyckiej, co najlepiej obrazują wybory: "Diabelskie Koło" (1986), "Rajski Ogród" (1996) oraz "Jesień z mostu" (1999).

Wiersze Andrzeja Warzechy tłumaczono na język czeski, niemiecki, serbo-chorwacki i rosyjski. W roku 2000 w Ruse (Bułgaria) ukazał się wybór jego wierszy "Zalest na weka" (Schyłek wieku) w przekładzie Zdravko Kisjowa, nakładem wydawnictwa "Awangardnyj print". W zbiorze znalazło się 80 utworów.

Publikacje książkowe
Biały paszport [wiersze], Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.
Rodzinny telewizor [wiersze], Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977.
Ciało obce [wiersze], Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.
Błędny ognik [wiersze], Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982.
Diabelskie koło [wybór poezji], Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986.
Zimowy spacer [wiersze dla dzieci], Scena Ludowa, Kraków 1986.
Pieniądze dla umarłych [wiersze], Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
Przy rodzinnym stole [poezje], Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 1991.
Krótka ballada o wiecznej miłości [wybór wierszy], Miniatura, Kraków 1992.
Matka atlety [wiersze], Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 1995.
Rajski ogród [wybór wierszy], Miniatura, Kraków 1996.
Jesień z mostu [poezje], Śródmiejski Ośrodek Kultury - seria "Poeci Krakowa", Kraków 1999.
Zalest na weka, Schyłek wieku [poezje wybrane], przekład Zdravko Kisjow, Bułgaria - Ruse, 2000.
Publikacje w edycjach zbiorowych
Antologia poezji bułgarskiej od XIX wieku do 1944 roku, WL, Kraków 1987: Nikoła Rakitin, Sławczo Krasiński, Bogumił Rajnow.
Po schodach poezji, LSW Warszawa 1993.
XXI (XXII, XXIII, XXIV) Krakowska Noc Poetów, Kraków 1993 (1994, 1995, 1996 ZLP).

Wybrane teksty o twórczości autora
Henryk Cyganik [Biały paszport], "Gazeta Krakowska" 1975 nr 148.
Włodzimierz Jurasz [Rodzinny telewizor], "Magazyn Kulturalny" 1978 nr 2.
Bronisław Maj [Rodzinny telewizor], "Wyraz" 1978 nr 2.
Bogdan Rudnicki [Rodzinny telewizor], "Tygodnik Powszechny" 1978 nr 28.
Anna Nasiłowska [Ciało obce], "Literatura" 1980 nr 15.
Andrzej Ogrodowczyk [Ciało obce], "Nowy Wyraz" 1980 nr 12.
Leszek Żuliński [Ciało obce], "Życie Literackie" 1980 nr 15.
Piotr Szewc [Ciało obce], "Kamena" 1980 nr 11.
Stanisław Stanuch, Błędny ognik poezji, "Dziennik Polski" 1982 nr 211.
Tadeusz Olszewski, Błędny ognik, "Tygodnik Kulturalny" 1983 nr 7.
Katarzyna Grela, Dotknąć prawdy, "Radar" 1983 nr 4.
Jacek Kajtoch, Kim jest? "Gazeta Krakowska" 1983 nr 4.
Andrzej Kaliszewski, O poezji Andrzeja Warzechy, "Tu i teraz" 1984 nr 49.
Konstatnty Pieńkosz, Literacka grupa "Tylicz", "Tygodnik Kulturalny" 1981 nr 2.
Katarzyna Grela, Dytyramb na cześć pieczątki, KAW, Warszawa 1984.
Jacek Kajtoch, Nie tylko o autorach i książkach, Bielsko-Biała 1985.
Józef Baran [w:] Autor, Autor , LSW, Warszawa, 1986, s. 201–212.
Katarzyna Grela [w:] Kształt słowa, KAW, Warszawa, 1986, s. 160-169.
Marian Kisiel [Diabelskie koło], "Pismo Literacko-Artystyczne" 1986 nr 12.
Andrzej Kaliszewski, Wstęp, [w:] A. Warzecha: Diabelskie koło, WL, Kraków 1986.
Bogusław Sławomir Kunda, Nowy dzban z rozsypanych skorup, "Dziennik Polski" 1986 nr 194.
S. Tarnowski, Diabelskie koło, "Kultura" 1986 nr 42.
S. Jurgowski, Diabelskie koło, "Życie Literackie" 1987 nr 5.
Jacek Kajtoch, Szlachetny kruszec, "Gazeta Krakowska" 1987 nr 169.
Krzysztof Kuczkowski, Małe jest małe, "Nowe Książki" 1987 nr 4.
Zbigniew Chojnowski, Pieniądze dla umarłych, "Życie Literackie" 1987 nr 12.
Andrzej Kaliszewski, Pieniądze dla umarłych, "Pismo Literacko-Artystyczne" 1988 nr 5.
Dariusz Lebioda, Prostota, "Nowe Książki" 1988 nr 2.
Ignacy Stanisław Fiut, Hymny czterdziestoletnich, "Lektura" 1991 nr 1.
Piotr Kuncewicz, Andrzej Warzecha, [w:] Agonia i nadzieja, t. III, Warszawa 1993.
Tadeusz Z. Bednarski, Matka atlety, "Dziennik Polski" 1995 nr 292.
Roman Wysogląd, W stronę czystości, "Wiadomości Kulturalne" 1996 nr 33.
Beata Salamon Satała, [w:] Wielka inwentaryzacja, Kreator, Kraków, 1999 s. 135-159.
Piotr Kuncewicz, [w:] Poezja polska od roku 1956, t. 3, Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa, s. 494-495.
Andrzej Kaliszewski, [w:] Andrzej Warzecha Diabelskie koło, wstęp, Kraków 1986.
Stanisław Dziedzic [w:] Andrzej Warzecha, Jesień z mostu, wstęp oraz Ojczyzna myśli mojej, Dom Wydawniczy Officina, Kraków 1999, s. 153-179.
Janusz Drzewucki, [w:] "Twórczość" nr 11, 1999, s. 121-124.
Władysław Tyrański, [w:] Kto jest kim w Krakowie, Kraków, 1997, 2000.

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Data publikacji: 2010-07-06
Data aktualizacji: 2010-07-06
Powrót