Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Leszek Elektorowicz

Poeta, prozaik, eseista, tłumacz

Urodził się 29 maja 1924 r. we Lwowie. Podczas okupacji zdał maturę na tajnych kompletach. Był żołnierzem AK. Ukończył studia z zakresu filologii angielskiej z dyplomem magistra filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował w 1947 r. na łamach „Dziennika Literackiego". W latach 1950-1956 zaprzestał, z własnego wyboru, wszelkich publikacji. W tym czasie pracował w Bibliotece Jagiellońskiej, w Polskim Wydawnictwie Muzycznym jako korektor i w roku 1956/57 w Liceum Ogólnokształcącym im. Nowodworskiego jako nauczyciel języka angielskiego. W latach 1957-1971 był członkiem zespołu redakcyjnego tygodnika „Życie Literackie", zwolniony z pracy ze względów politycznych. W latach 1972-77 kierownik literacki teatru „Bagatela", zwolniony za list protestacyjny przeciw represjom w Radomiu 1976. W latach 1977-1981 bez etatowej pracy. W 1981 współzałożyciel miesięcznika „Pismo" i członek jego redakcji w latach 1981-1983. W latach 1958-1983 członek Związku Literatów Polskich, w ostatniej kadencji, do rozwiązania Związku (1980-1983), w Zarządzie Głównym. Członek PEN Clubu, ZAIKS-u, członek-założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w 1988 r., V-ce Prezes oddziału krakowskiego 1988-1991. W latach 1983-1989 członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej.

Publikował m.in. w „Twórczości", „Znaku", „Tygodniku Powszechnym", „Odrze", „W drodze", „Tygodniku Solidarność", 'Arce", „Arcanach", gdzie jest stałym współpracownikiem. Ogłaszał też teksty w pismach „drugiego obiegu": „Zapis", „Miesięcznik Małopolski", „Czas Solidarności". Jego wiersze i opowiadania były zamieszczane w zagranicznych antologiach i czasopismach w przekładach m.in. na język angielski, francuski, czeski, niemiecki. Otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 1999 oraz Nagrodę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa za rok 2000.

Publikacje książkowe:

„Świat niestworzony" : poezje - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1957; „Kontury" : poezje. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962; „Rejterada" : opowiadania. - Katowice : „Śląsk", 1963; „Zwierciadło w okruchach" : szkice krytyczne. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966; „Przedmowy do ciszy" : poezje - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968; „Z Londynu do Teksasu i dalej": eseje - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970; „Przechadzki Sylena": opowiadania. - Warszawa : Czytelnik, 1971; „Motywy zachodnie" : felietony i szkice. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973; „Gwiazdy drwiące" : powieść - Warszawa, Czytelnik, 1974; „Przeklęty Teatr" : opowiadania. - Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1977; „W lochu Ferrary" : powieść. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980; „Całe kłamstwo świata" : poezje. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983; „Być i nie być" : opowiadania. - Kraków : Oficyna Literacka, 1993; „Jeden znak" : poezje. - Kraków : Wyd. św. Stanisława, 1994; „Anglosaskie muzy" : eseje. - Kraków : Arcana, 1995; 'Czasy i chwile" : poezje. - Kraków : Baran i Suszczyński, 1998. Publikacje w edycjach zbiorowych oraz wiele tłumaczeń z języka angielskiego, m.in. wybory dzieł : R.Frosta, W. H. Audena, P.B. Shelley'a, W.C. Williamsa; utwory W.Szekspira, J. Conrada, C.Aikena, E. L Mastersa, A. Ginsberga.

Ważniejsze teksty o twórczości autora:

Wihelm Mach: „Elektorowicz - prozaik", w: tenże: „Szkice literackie", t. 1 : „W szkole krytyków" - Warszawa : Czytelnik, 1971; azimierz Wyka: „Echo katastroficzne", w: tenże: „Rzecz wyobraźni" - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959, 1977; Włodzimierz Maciąg „Świat jako zagrożenie" w „Trzy pokolenia"(Życie Literackie nr 1034, 1971r., Tenże: „Wrócić czy zostać" w „Szkoła gustu" (Nowe Książki nr9, 1974), Michał Sprusiński: „Pielgrzymka do lochów Ferrary" („Literatura", nr 476, 1981), Julian Kornhauser: „Spoiwo i kres" ( „Dekada Literacka" nr6, 1994).

 

***

 

Marii

Przez tyle długich lat trwa w nas pierwsza chwila
trwożnego spotkania młodych ciał
których skórę gładką i gorącą
chronimy w sobie

Patrzę w twoje wielkie źrenice
z tamtego wieczoru wonnych warg
I zasłoniętych okien kiedy
na ulicy gasło echo strzału
Trwają w nas pożary niewole
I wspólnie przeżyte zgony

W twych latach wielu trosk i małych szczęść
które prześwietla słońce ranne
w młodym lasku brzozowym
jasnym od twego ciała

Czy to wspomnienie czy obraz trwa żywy
jak ujrzany razem czarny morski jeż
W szkle Adriatyku
jak wspięte drapacze Manhattanu
jak źródlany szmer Delf
we wspólnym zapatrzeniu
w czas nieodgadniony wtedy
odgadnięty dziś
w nocy
bez gwiazd

pokaż metkę
Osoba publikująca: JOANNA SZULBORSKA-ŁUKASZEWICZ
Data publikacji: 2011-10-27
Data aktualizacji: 2011-10-27
Powrót