Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Bolesław Faron

pseudonim: Andrzej Turek
kryptonimy?, B.F.
literaturoznawca, krytyk literacki, publicysta

Urodził się 17 lutego 1937 roku w Czarnym Potoku, w powiecie nowosądeckim. Studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

Pedagog w szkolnictwie średnim (1958-1964), pracownik naukowy WSP (od 1958), prof. dr hab., prorektor i rektor WSP (1971-1981). Minister oświaty i wychowania (1981-1985). W latach 1986-1990 radca ds. kulturalnych i naukowych ambasady PRL w Wiedniu i dyrektor tamtejszego Instytutu Polskiego. Wiceprzewodniczący Komisji Historycznoliterackiej PAN, Oddział Kraków (1970-1976), członek Komitetu Nauki o Literaturze PAN (1975-1986), redaktor naukowy serii: „Biblioteka Polonistyki" w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych (od 1982). W latach 1993-1995 prezes Wydawnictwa Edukacyjnego w Warszawie – oddział w Krakowie, a od 1995 dyrektor ds. naukowych w Krakowie. Członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Ruch Literacki" (1975-1981), zastępca redaktora naczelnego czasopisma ZLP „Lektura" (1991-1994). Od 1994 członek Stowarzyszenia Twórczego „Polart". Od 1975 członek Stowarzyszenia „Kuźnica" (od 1996 wiceprzewodniczący Rady „Kuźnica"). Członek Senatu Akademickiego WSP w Krakowie (1996-1999). Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2000-2006). Nagroda ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki I, II, III stopnia. Członek ZLP od 1983.
Debiutował szkicem o Władysławie Orkanie na łamach „Ruchu Literackiego" w 1960. Publikował m.in. w „Literaturze", „Miesięczniku Literackim", Nowych Książkach", „Ojczyźnie Polszczyźnie", „Pamiętniku Literackim", „Ruchu Literackim", „Sycynie", „Twórczości", „Wiadomościach Kulturalnych", „Życiu Literackim", „Nowej Polszczyźnie" (przewodniczący Rady Naukowej). W latach 1968-1981 prowadził stały felieton literacki w krakowskiej telewizji. Jego prace tłumaczone były na język niemiecki, rosyjski.

Publikacje książkowe

Zbigniew Uniłowski, [monografia], Warszawa 1969 (seria: Profile). Zbigniew Uniłowski, [monografia], Warszawa 1969 (seria: Nauka dla wszystkich).S tanisław Piętak, [monografia], Kraków 1971 (seria: Nauka dla wszystkich).Stefan Kołaczkowski jako krytyk i historyk literatury, [studium naukowe], Wrocław 1976.Oświatowe przekroje i zbliżenia, [szkice], Warszawa 1985.Spotkania i powroty. Sylwetki i szkice. Sylwetki i szkice o literaturze, Kraków 1995.Jama Michalika, [monografia], Kraków 1995, (wyd. II rozsz. Kraków 1997).Powrót do korzeni, [szkice i wspomnienia], Kraków 2000.Władysław Orkan, Kraków 2004.Okruchy. Szkice o literaturze i kulturze XX wieku, Kraków 2005....z podróży, Kraków 2007.

Więcej w: Bolesław Faron, 45 lat pracy naukowy, krytycznoliterackiej i publicystycznej. Kraków 2007. Wydawnictwo Edukacyjne.

pokaż metkę
Osoba publikująca: JOANNA SZULBORSKA-ŁUKASZEWICZ
Data publikacji: 2011-02-01
Data aktualizacji: 2011-02-01
Powrót