Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Julian Kornhauser

poeta, prozaik, literaturoznawca

Urodził się 20 września 1946 r. w Gliwicach. Ukończył studia slawistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Profesor dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ.

Debiutował w 1967 r. na łamach miesięcznika „Poezja" i w „Almanachu młodych" „Iskier". W latach 1968-1975 był członkiem grupy poetyckiej „Teraz", a w latach 1981-1983 współredaktorem miesięcznika "Pismo". W r. 1975 otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, w 1981 Nagrodę Poetycką im. A. Bursy, w 1989 - Europejską Nagrodę Literacką (Jugosławia), w 1997 Nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, w 1998r. Nagrodę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Wiersze publikował w wielu antologiach poezji polskiej wydawanych w Polsce i za granicą, prezentujących poezję polską XX wieku.

Publikacje książkowe, m.in.:

„Nastanie święto i dla leniuchów": poezje - Warszawa: Iskry, 1972; „W fabrykach udajemy smutnych rewolucjonistów" : poezje - Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1973; „Świat nie przedstawiony": rozprawy krytycznoliterackie - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974 (współautor: Adam Zagajewski); „Kilka chwil" : powieść - Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1975; „Stan wyjątkowy" : poezje - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy , 1978; „Zjadacze kartofli" : poezje - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978; „Zasadnicze trudności": poezje - Warszawa, Czytelnik, 1979; „Stręczyciel idei" : powieść - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980; „Współczesna poezja jugosłowiańska (1941-1970)" - Wrocław: Ossolineum, 1980; „Każdego następnego dnia" : poezje - Kraków: ABC, 1981; „Tyle rzeczy niezwykłych»: wiersze dla Agatki - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981; „Hurraaa!" : poezje - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982; „148 wierszy (1968-1979)" - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982; „Wspólny Język" : szkice - Katowice: Śląsk, 1983; „Światło wewnętrzne" : szkice - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984; „Inny porządek 1981-1984" : poezje - Kraków: Oficyna Literacka; „Strategie liryczne serbskiej awangardy" : szkice o poezji - Kraków: Universitas, 1991; „Wiersze z lat osiemdziesiątych"- Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1999; „Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku na tle orównawczym" -Kraków: nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994 - (Skrypty uczelniane UJ ; nr 714); „Międzyepoka" : szkice o poezji i krytyce - Kraków: Baran i Suszczyński, 1995; „Dom, sen i gry dziecięce" : opowieść sentymentalna - Kraków: Znak, 1995; „Kamyk i cień" : poezje - Poznań: a5, 1996; „Postscriptum" : notatnik krytyczny - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1999;

Publikacje w edycjach zbiorowych, przekłady książek z języków serbskiego i chorwackiego oraz opracowania książkowe wraz ze wstępem lub posłowiem.

Ważniejsze teksty o twórczości autora, m.in.:

Jerzy Kwiatkowski: „Krwawy grymas", w: tenże: „Notatki o poezji i krytyce" - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975; Stanisław Burkot: „Julian Kornhauser", w: tenże: „Spotkania z poezją współczesną" - Wwa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977; Stanisław Barańczak: „O zjadaczach kartofli" Juliana Kornhausera, w: tenże: „Etyka i poetyka" - Paryż ; Instytut Kultury, 1979; Jerzy Kwiatkowski: „Inny Kornhauser", w: tenże: „Felietony poetyckie" - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982; Marian Stala: „Bez formy" : o jednym wierszu Juliana Kornhausera, w: tenże: „Chwile pewności" - Kraków: Znak, 1991, Bożena Tokarz, „Poetyka Nowej Fali", Katowice 1990; Małgorzata Szulc-Packalen, „Pokolenie 68", Uppsala 1987. Julian Kornhauser


DZIEWCZYNKA Z DOMU DZIECKA

Pochyla głowę
nie dowierza
nigdy nie śniła się że jest aktorką lub malarką
nigdy nie przeskoczy siebie
mówi wolno
śniło mi się kiedyś
że wsiadłam do łodzi rybackiej
była przycumowana nad naszą rzeką
wiosłowałam pod prąd
zniosło mnie więc z powrotem
na brzegu stały inne dzieci z naszego domu
i wszyscy krzyczeli
nie dasz rady nie odpłyniesz

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Data publikacji: 2010-07-05
Data aktualizacji: 2010-07-05
Powrót