Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wojciech Kawiński

poeta, autor recenzji literackich, publicysta

Urodził się 22 maja 1939 w Dębicy (woj. podkarpackie). Ukończył filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1960-61 był członkiem krakowskiej grupy literackiej "Wielopole" i współpracował z Orientacją Poetycką "Hybrydy". Członek ZLP od 1968 (w latach siedemdziesiątych sekretarz, a potem wiceprezes zarządu krakowskiego oddziału ZLP). Dziennikarz, członek redakcji i współpracownik "Magazynu Kulturalnego" (1974-1983), "Literatury" (1982-1986), "Pisma Literacko- Artystycznego" (1983-1990), a także periodyków "Lektury" i "Metafory". Zawodowo związany m.in. z Wydawnictwem Literackim i Estradą Krakowską (w latach 1971-1985 pełnił funkcję jej dyrektora).

Debiutował w 1961 roku, publikując swoje wiersze w "Życiu Literackim". Kolejne jego utwory poetyckie były zamieszczane w "Akcencie"", "Arkuszu", "Autografie", "Faktach i Myślach", "Frazie", "Integracjach", "Kamenie", "Kierunkach", "Kresach", "Kulturze", "Lekturze", "Literaturze", "Magazynie Kulturalnym", "Metaforze", "Miesięczniku Literackim", "Nadodrzu", "Nowej Kulturze", "Nowej okolicy Poetów", "Nurcie", "Odgłosach", "Odrze", "Opolu", "Piśmie Literacko-Artystycznym", "Poezji", "Poezji dzisiaj", "Podglądach", "Profilach", "Śląsku", "Tak i Nie", "Tygodniku Kulturalnym", "Toposie", "Twórczości", "Więzi", "Współczesności", "Życiu Literackim", licznych antologiach. Wiersze jego były tłumaczone na języki: bułgarski, czeski, francuski, grecki, litewski, niemiecki, rumuński, serbsko - chorwacki, słowacki, ukraiński. Wielokrotnie nagradzany, m. in. nagrodą miasta Krakowa (1985), "Pierścienia" (Gdańsk 1985). Laureat "Międzynarodowego Poznańskiego Listopada Poetyckiego" (1985) oraz Nagrody im. K. Janickiego (1995).

Publikacje książkowe
Odległości posłuszne, [wiersze], Warszawa 1964.
Narysowane we wnętrzu, [wiersze], Kraków 1965
Ziarno rzeki, [wiersze], Warszawa 1967.
Pole widzenia, [wiersze], Kraków 1970
Białe miasto, [wiersze], Kraków 1973.
Lustro dnia, [wiersze], Kraków 1975.
Śpiew bezimienny, [wiersze], Kraków 1978.
Twoja noc bezsenna, [wiersze], Warszawa 1979.
Pod okiem słońca, [wiersze wybrane], Kraków 1980.
Innych szczegółów nie pamiętam, [wiersze], Warszawa 1980
Listy do ciebie, [wiersze i proza poetycka], Kraków 1982.
Miłość nienawistna, [wiersze], Kraków 1985.
Ciemna strona jasności, [wiersze], Warszawa 1989.
Wieczorne śniegi, [wiersze], Warszawa 1989.
Czysty zmierzch, [wiersze], Kraków 1990.
Pamięć żywa, [wiersze], Dębica 1990.
Zwierciadło sekund, [wiersze], Dębica 1991.
Powroty słów, [wiersze], Dębica 1991.
Srebro liści, [wybór wierszy], Kraków 1993.
Żelazna rosa, [wiersze], Kraków 1995.
Planeta ognia, [wiersze], Kraków 1997.
Kręgi zdarzeń, [wiersze], Kraków 1999.

Publikacje w edycjach zbiorowych
[Wiersze], [w:] Almanach Młodych, Warszawa 1963.
Krakowski Almanach Młodych, Kraków 1964.
Wnętrze świata. Antologia, Warszawa 1972.
Wiersze z rzeszowskiego. Antologia, Lublin 1974.
XXII [XXIII, XXIV] Krakowska Noc Poetów, Kraków 1994 [1995, 1996].
Zjawa realna. Antologia poezji lat sześćdziesiątych, Warszawa 1999.

Wybrane teksty o twórczości autora
A. Słucki, Elegie "historiona", "Kwartalnik Rzeszowski" 1966 nr 1.
J. Nowakowski, Krajobrazy Kawińskiego, "Kwartalnik Rzeszowski" 1968 nr 2.
J. Witan, Realność i widok wewnętrzny, "Poezja" 1968 nr 4.
J. Kotlica, Słowo - atom świata, "Litery" 1969 nr 3.
T. Nyczek, Barwy rzeczywistości, "Życie literackie" 1978 nr 20.
K. Miklaszewski, W poszukiwaniu absolutu, "Współczesność" 1971 nr 5.
J. B. Ożóg O jałowej ziemi [w:] Mój autentyzm, Kraków 1975.
B. S. Kunda, Kawiński; Poetyckie znaki Zodiaku, "Poezja 1975 nr 6.
A. Kaliszewski, Poezja stłumionych barw, "Życie Literackie" 1978 nr 20.
A. K. Waśkiewicz, Kawiński - antynomie realności i tożsamości podmiotu, [w:] Modele i formuła, Wrocław 1978.
J. B. Ożóg Ziemia boi się człowieka, [ w:] tenże, Wierność sobie i ziemi, Kraków 1980.
J. Pilch, Epoka nie do rymu..., "Echo Krakowa" 1980 nr 189.
S. Jurkowski, Szczegóły pod okiem słońca, "Magazyn kulturalny" 1981 nr 1.
J. Żernicki, Gry i obrządki na przyczółku, "Poezja" 1980 nr 7.
L. Żulinski, Czułość i zdumienie, "Życie Literackie" 1988 nr 42.
D. T. Lebioda, Kraina okrutnej wyobraźni, "Kierunki" 1988 nr 12, [wersja poszerzona], [w:] Marmur i blask, Bydgoszcz 2000.
M. Obarski, Kres ludzkiego doświadczenia, "Nurt" 1988 nr 12.
T. Olszewski, Świadek teraźniejszości, "Okolice" 1988 nr 10.
J. Z. Brudnicki, Człowiek bez właściwości zmienia skórę, "Poezja" 1988 nr 9.
L. Żuliński, Pomiędzy dziś a zawsze, [w:] Mity konieczne, Łódź 1989.
J. Koryl, Przybliżanie wszystkiego do ziemi, "Twórczość" 1990 nr 8.
P. Kuncewicz, Wojciech Kawiński, [w:] Agonia i nadzieja. Poezja polska od 1956, t. III, Warszawa 1993.
J. Kawalec, Trudniejsze drogi, "Wieści" 1994 nr 10.
K. Lisowski, Dwa rodzaje samotności, "Gazeta Krakowska" 1994 nr 38.
A. Warzecha, Srebro liści, "Dziennik Polski" 1994 nr 192.
J. Drzewucki, Pamięci poetów, "Rzeczpospolita" 1995 nr 271.
[Biogram], [w:] L. M. Bartelski, Polscy pisarze współcześni 1939-1991.
Leksykon, Warszawa 1995.
P. Kuncewicz, Wojciech Kawiński, [w:] Leksykon polskich pisarzy współczesnych, Warszawa 1995.
D. T. Lebioda, Entropia, "Metafora" 1995 nr 18-19.
A.K. Waśkiewicz, Samotność , "Topos" 1995 nr 3-4.
I. S. Fiut, Poety sen pamiętliwy, "Autograf" 1996 nr 1.
D. T. Lebioda, W labiryncie skamieniałych luster, "Metafora" 1996 nr 2.
S. Sterna-Wachowiak, Miedzy "jawą popiołu" a "krwi zalążkiem", "Nowe Książki" 1996 nr 2.
[Biogram], [w:] Współcześni pisarze i badacze literatury, t. IV, Warszawa 1996.
K. Lisowski, Na pograniczu sekundy i wieku, "Rzeczpospolita" 1997 nr 53.
Z. Chojnowski, Życie -rozpad, "Nowe Książki" 1997 nr 6.
J. Grupiński, Zorza z ołowiu, "Topos" 1997 nr 9.
R. Bednarczyk, Dziwna planeta, "Śląsk" 1998 nr 3.
E. Biela, Ars Poetica Wojciecha Kawińskiego, "Topos" 2000 nr 1.
S. Stanuch, Kręgi zdarzeń poetyckich, "Aneks" 2000 nr 98.
B. Budzińska, Kręgi wtajemniczenia, "Autograf" 2000 nr 2.
D. T. Lebioda, Ponad bytem, "Radostowa" 2000 nr 37/38.

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Data publikacji: 2010-07-05
Data aktualizacji: 2010-07-05
Powrót