Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wieloletni Program Współpracy na lata 2012-2014

Gmina Miejska Kraków prowadzi prace nad Wieloletnim Program Współpracy -  dokumentem regulującym długofalowe kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2012-2014.

Zapisy Wieloletniego Programu Współpracy dotyczyć będą m. in. finansowych form współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi -  zadań publicznych zlecanych organizacjom oraz pozafinansowych form współpracy i rozwiązań systemowych.

Przygotowanie Wieloletniego Programu Współpracy odbywa się na drodze prac zadaniowego zespołu koordynacyjnego oraz zespołów branżowych.

Zespół koordynacyjny składa się z przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, organizacji pozarządowych reprezentujących różne branże sektora oraz ekspertów zewnętrznych, w tym Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Jego zadaniem jest wypracowywanie szczegółowych zasad pracy nad Programem Wieloletnim, a następnie koordynowanie prac nad jego przygotowaniem. Rolą członków zespołu koordynacyjnego jest ścisła współpraca z krakowskimi organizacjami pozarządowymi w ramach spotkań branżowych, podczas których organizacje będą mogły  przedstawiać swoje propozycje oraz konsultować założenia Programu.

Zespoły branżowe składają się z członków zespołu koordynującego i przedstawicieli merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa odpowiednich dla danej tematyki. Rolą tych zespołów jest m.in. mobilizacja środowiska organizacji zainteresowanych daną branżą, moderacja spotkań branżowych, zbieranie postulatów środowiska i przedstawianie ich na zespole koordynującym oraz uczestniczenie w wypracowaniu szczegółowych rozwiązań programowych.

Obecnie rozpoczęło pracę 8 zespołów branżowych - do spraw: kultury; edukacji; ochrony środowiska; rozwoju gospodarczego; rekreacji, sportu i turystyki; społeczeństwa obywatelskiego; zdrowia i niepełnosprawnych; wykluczenia.

Informacje o bieżących działaniach, organizowanych spotkaniach i konsultacjach prowadzonych w ramach opracowywania Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2012-2014, a także  harmonogram pracy zespołów znajdują się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl w zakładce pt. „Wieloletni Program Współpracy”.

Urząd Miasta Krakowa zaprasza przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniach organizowanych przez poszczególne zespoły branżowe i ich pracach, a przez to do współtworzenia rozwiązań, które w przyszłości służyć będą wszystkim organizacjom pozarządowym, działającym na terenie Krakowa. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-07-05
Data aktualizacji: 2011-07-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź