Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Cenne uwagi do studium

Podczas posiedzenia Komisji Planowania i Ochrony Środowiska zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Koterba przedstawiła radnym informację na temat rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Radni opiniowali też projekty uchwał.

Do studium wpłynęło prawie osiem i pół tysiąca uwag. Było bardzo duże zainteresowanie tematem. Uwagi dotyczyły całej przestrzeni miasta, rozłożyły się równomiernie. 60 procent uwag zostało rozpatrzonych pozytywnie, 30 procent negatywnie, a 10 procent uwag nie dotyczyło studium. Uwagi podzielono na proinwestycyjne, proekologiczne, porządkujące oraz dotyczące komunikacji i transportu.

Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik czerwony – Zachód"; przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na rok 2014; odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Tonie-Park Rzeczny"; odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Trasa Zwierzyniecka II''; odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Tyniec - Południe''; odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Łuczanowice''; odstąpienia od sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Zakrzówka i obszaru ''Salezjańska-Zakrzówek''; odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Sławka - Północ''.

pokaż metkę
Autor: BŁAŻEJ SIEKIERKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2014-03-11
Data aktualizacji: 2014-03-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź