Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dotacje dla żłobków

Podczas środowej (15 stycznia) sesji Rady Miasta Krakowa radni przyjęli projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w 2014 r.

Zgodnie z projektem uchwały, podmioty prywatne prowadzące żłobek lub klub dziecięcy będą mogły otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu Gminy. Dokument zakłada następujące wysokości dofinansowania do opieki i wyżywienia w przypadku dotacji do opieki i wyżywienia w żłobkach niepublicznych:

-11,50 zł – dotacja (dofinansowanie) do zapewnienia opieki za każdy dzień roboczy obecności dziecka w żłobku,

- 3,50 zł – dotacja do zapewnienia wyżywienia dziecka za każdy dzień roboczy obecności dziecka w żłobku.

Łącznie 15 zł dziennie(średnio ok. 320 zł miesięcznie przy założeniu 100% obecności).

Dotacja do opieki i wyżywienia w klubach dziecięcych:

- 5,50 zł – dotacja (dofinansowanie) do zapewnienia opieki za każdy dzień roboczy obecności dziecka w klubie dziecięcym,

- 1,50 zł – dotacja do zapewnienia wyżywienia dziecka za każdy dzień roboczy obecności dziecka w klubie dziecięcym.

Łącznie 7 zł dziennie(średnio ok. 150 zł miesięcznie przy założeniu 100% obecności).

W związku z otrzymaną z Gminy Miejskiej Kraków dotacją żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany będzie do pomniejszenia dotychczasowego kosztu opłat ponoszonego przez rodziców lub opiekunów prawnych za opiekę nad dzieckiem o kwotę otrzymanej dotacji. Dotacja udzielana będzie placówce w przypadku, gdy dzieci objęte opieką korzystają z niej w wymiarze czasowym nie mniejszym niż 8 godzin dziennie w przypadku żłobka i 5 godzin w przypadku klubu dziecięcego oraz placówka nie korzysta z innych form dotacji do opieki (Resortowy Program „Maluch", Europejski Fundusz Społeczny).

Na realizację dotacji w roku 2014 zaplanowano środki w wysokości 3 010 596,00 zł.

Przyjęcie uchwały jest kontynuacją realizowanych w latach 2012-2013 programów dotowania prywatnych podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce mających na celu zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców.

Łącznie w latach 2012-2013 Gmina Miejska Kraków przekazała na dotacje kwotę: w roku 2012 - 497 387,50 zł; w roku 2013 - 1 289 506,00 zł. Dotacją objęto: w roku 2012 -173 dzieci w 10 żłobkach i 57 dzieci w 4 klubach dziecięcych; w roku 2013 - 551 dzieci w 28 żłobkach i 41 dzieci w 3 klubach dziecięcych.

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2014-01-14
Data aktualizacji: 2014-01-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź