Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miejsca przyjazne dla seniorów

Poprawa sytuacji społecznej osób starszych, budowanie pozytywnego wizerunku starości oraz inauguracja akcji „Miejsca przyjazne seniorom” – to główne założenia podpisanego we wtorek (24 maja) przez Miasto Kraków i Województwo Małopolskie porozumienia.

Sygnatariuszami porozumienia byli: w imieniu Gminy Miejskiej Kraków - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz; w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Wicemarszałek Wojciech Kozak.

„Głównym celem porozumienia jest, abyśmy zauważyli osoby starsze” – powiedział Wicemarszałek Wojciech Kozak.

„Dziś rodzi się nowa inicjatywa, aby wiele miejsc uczynić przyjaznymi dla seniorów” – uważa Zastępca Prezydenta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz.

Sygnatariusze zobowiązali się do realizacji Porozumienia, w którym reprezentantem Województwa jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (ROPS), a Miasta – Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Zawarte Porozumienie inicjuje akcję „Miejsce przyjazne seniorom”. Głównym celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom w Krakowie: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane
i obsługiwane. Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsce przyjazne seniorom”. Nagrodzone miejsca otrzymają certyfikat, będą oznaczone logo  oraz promowane za pośrednictwem miejskiego serwisu internetowego „Kraków dla Seniora” (www.dlaseniora.krakow.pl), Miejską Platformę Internetową „Magiczny Kraków”, strony Województwa Małopolskiego.

Formularz zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie lub przesłać na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków,
z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom”.

Regulamin wraz z załącznikami można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa os. Centrum C 10, a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.rops.krakow.pl oraz  www.dlaseniora.krakow.pl

Dodatkowe informacje są dostępne w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, I p. lub telefonicznie – 12 422 06 36 w. 41 oraz w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa   os. Centrum C 10 (Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS) tel.  12 616 78 08.

Przypomnijmy; Miasto Kraków od lat stara się intensywnie rozwijać działania na rzecz seniorów oraz integracji instytucji pomagających ludziom starszym pod hasłem “Kraków dla Seniora”. W 2010 roku został zmodyfikowany miejski serwis internetowy dedykowany osobom starszym pt. „Kraków dla seniora” (www.dlaseniora.krakow.pl), uruchomiony 8 lipca 2009 roku. Podstawowym celem serwisu jest dostarczanie informacji o różnorodnych działaniach realizowanych w Krakowie z myślą o jego starszych mieszkańcach.

Miasto finansowało bezpłatne kursy komputerowe realizowane w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS dla seniorów. Skorzystało z nich łącznie ponad 300 osób. W MOWIS zrealizowano także warsztaty i konsultacje z dziedziny świadczeń emerytalno – rentowych oraz zakresu ubezpieczeń społecznych dedykowane osobom starszym. Współpraca Urzędu Miasta Krakowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie na rzecz seniorów dotyczy m.in. publikacji na stronach serwisu www.dlaseniora.krakow.pl informacji ZUS, z możliwością pobrania wybranych wydawnictw przez internautów oraz organizacji warsztatów doradczych dla seniorów w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych.

14 września 2010 r. Miasto Kraków przystąpiło, jako pierwsze (i do tej pory jedyne) miasto w Polsce, do Koalicji Na Rzecz Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”. Koalicja to inicjatywa zainaugurowana przez UPC Polska i Akademię Rozwoju Filantropii, jednocząca firmy, organizacje pozarządowe, urzędy oraz instytucje przeciw wykluczeniu technologicznemu seniorów. Koalicja koncentruje się na popularyzacji wiedzy na temat nowych technologii oraz  podejmowaniu i wspieraniu inicjatyw, które przyczyniać się będą do ich popularyzacji wśród osób 50+. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-05-25
Data aktualizacji: 2011-05-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź