Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ważne zmiany w projekcie uchwały

Komisja Edukacji przygotowała projekt uchwały zmieniający uchwałę dotyczącą kierunków działania Prezydenta w sprawie pozytywnego programu zmian krakowskiej edukacji na lata 2013-2014. Poza tym radni opiniowali projekty uchwał.

Na wcześniejszym posiedzeniu, 19 listopada, Komisja Edukacji po zapoznaniu się z informacją Prezydenta z realizacji uchwały dotyczącej kierunków działania Prezydenta w sprawie pozytywnego programu zmian krakowskiej edukacji na lata 2013-2014, przyjęła wniosek o przygotowaniu projektu uchwały zmieniającego okres sprawozdawczy na dłuższy. W ocenie komisji przedstawione informacje kwartalne obejmowały zbyt krótki okres sprawozdawczy, co utrudniało właściwą analizę przedstawianych danych oraz działań podejmowanych przez Wydział Edukacji, w związku z realizacją uchwały. Ustalono, iż Prezydent Miasta Krakowa będzie co pół roku informował Radę o działaniach podejmowanych w związku z uchwałą. Terminy to: 31 stycznia za drugie półrocze poprzedniego roku kalendarzowego oraz 31 lipca za pierwsze półrocze danego roku kalendarzowego.

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: w  sprawie zmiany uchwały nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.), druk nr 1562; w sprawie zmiany uchwały nr LXXVI/1120/13 Rady Miasta Krakowa z 12 czerwca 2013 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta w sprawie pozytywnego programu zmian Krakowskiej edukacji na lata 2013-2014, według druku nr 1577 oraz projekt Budżetu Miasta Krakowa na 2014 rok, w zakresie merytorycznego działania komisji, druk nr 1561.

pokaż metkę
Autor: BŁAŻEJ SIEKIERKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2013-12-04
Data aktualizacji: 2013-12-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź