Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Plac przed Muzeum Narodowym z konkursem - zmiana terminu

Przedłużono  termin składania prac w konkursie na projekt placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie. Projekty można składać do 6 czerwca.

Miasto ogłosiło konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu przed Muzeum Narodowym z  projektem zagospodarowania otoczenia placu. Okazją do nowej aranżacji placu i uporządkowania tego miejsca będzie budowa parkingu podziemnego przy Alei Focha.

Plac przed gmachem Muzeum wymaga zarówno rewitalizacji jak i szeroko pojętej adaptacji dla współczesnych potrzeb.

Konkursowe wytyczne zakładają, że przed frontem Muzeum należy zaprojektować otwarty, reprezentacyjny i wielofunkcyjny plac. Powinien on  stanowić godną oprawę dla monumentalnej architektury budynku muzeum, a także umożliwiać organizację różnorodnych imprez artystycznych, kulturalnych i promocyjnych, związanych z działalnością Muzeum Narodowego.

Pozostałą część terenu objętego opracowaniem należy urządzić jako obszar o parkowo - rekreacyjnym charakterze, umożliwiającym odpoczynek, rekreację i prowadzenie plenerowych lekcji muzealnych. Dopuszcza się także zaprojektowanie kawiarni letniej i fontanny, która w zimie mogłaby być zamieniana na ślizgawkę.  Niezbędne jest  ponadto zaprojektowanie małej architektury: elementów oddzielających jezdnie od przestrzeni pieszych, miejsc do siedzenia, koszy na śmieci, w rejonie wejścia do muzeum stojaków na rowery, wózki, narty, rolki, etc.

Obecnie na placu stoi pomnik Stanisława Wyspiańskiego. Zadaniem uczestników konkursu jest również zaplanowanie docelowej lokalizacji i otoczenia pomnika. Sugeruje się jego przesunięcie w kierunku zachodnim – np. do krawędzi placu, który powstanie w przyszłości przed rozbudowanym kompleksem muzeum. Dopuszcza się lokalizację pomnika nad parkingiem podziemnym.

Regulamin konkursu stanowi ponadto, że Plac ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na jego płycie należy przewidzieć miejsce, które będzie fragmentem realizowanej w Krakowie trasy turystycznej dla osób niewidomych, gdzie prezentowana będzie  dotykowa makieta placu.

Konkurs jest  otwarty, jednoetapowy i studialny, bez kwalifikacji wstępnych. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie o kierunku architektonicznym, urbanistycznym lub plastycznym lub osoby prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie wykształcenie. Każdy uczestnik konkursu może złożyć dowolną liczbę prac konkursowych.

Prace będzie oceniał Sąd Konkursowy w składzie : Główny Architekt Miasta prof. Andrzej Wyżykowski (Przewodniczący), Główny Plastyk Miasta - Jacek Stokłosa, Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa - Janina Pokrywa, Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Anna Krzyżanowska, Dyrektor Muzeum Narodowego - Zofia Gołubiew, Przemysław Gawor (SARP), Artur Jasiński (SARP), Piotr Lewicki (SARP), Maria Misiągiewicz (SARP).

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Krakowa, przy współpracy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Krakowie. Regulamin oraz załączniki graficzne na płycie CD rozprowadza biuro SARP Oddział Kraków, Plac Szczepański 6.

Termin nadsyłania pytań do Sekretarza Sądu Konkursowego upływa 6 czerwca – odpowiedzi będą udzielane do 10 czerwca.  Termin złożenia prac konkursowych mija 13 czerwca. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na 17 czerwca.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem www.bip.krakow.pl (KS).

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-05-18
Data aktualizacji: 2011-05-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź