Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Porozumienie dla poprawy bezpieczeństwa

We wtorek (10 maja) w gabinecie Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego podpisano porozumienie pomiędzy Strażą Miejską Miasta Krakowa i Komendą Miejską Policji. To kolejny krok służący dalszej poprawie bezpieczeństwa w naszym mieście.

Porozumienie precyzuje zasady  współpracy i wymiany informacji pomiędzy strażnikami rejonowymi i policjantami  dzielnicowymi Komendy Miejskiej Policji. Pozwala rozszerzyć dotychczasowy  ograniczony do ścisłego centrum  rejon  działań wspólnych patroli Straży Miejskiej i Policji na obszar całego Krakowa. Określa również kwestie dotyczące  wymiany informacji oraz danych  przy użyciu środków technicznych (monitoring wizyjny).

Co równie istotne, porozumienie zobowiązuje kierownictwo Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w Krakowie do regularnych spotkań i konsultacji w sprawie bieżącej analizy bezpieczeństwa  w mieście  i sposobów na skuteczne eliminowanie występujących zagrożeń.

Wieloletnia, ścisła współpraca z Komendą Miejską Policji w Krakowie to element działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście.

Wspólne działania podejmowane są zgodnie z Porozumieniem zawartym 25 sierpnia 2005 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa a Komendantem Miejskim Policji w Krakowie, w sprawie szczegółowych form i sposobów współpracy Policji i Straży na terenie miasta.

Ważnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo w mieście i poczucie bezpieczeństwa i mieszkańców są wspólne patrole funkcjonariuszy policji i straży miejskiej, które miasto nieprzerwanie finansuje od 2007 roku. Wypracowywane są one na podstawie dodatkowych, podpisywanych rok rocznie, porozumień.

W ramach najnowszego porozumienia dotyczącego wspólnych partoli straży miejskiej i policji (z 17 lutego bieżącego roku) Miasto przekazało Policji na dodatkowe patrole 250 000 zł brutto. Dzięki temu policja uruchomi do końca listopada - 1250 ośmiogodzinnych służb; co daje łącznie 10 000 godzin patroli.

Ponadto współpraca straży miejskiej oraz policji polega na wspólnym wykonywaniu zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kierowania do służby łączonych patroli strażników miejskich z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Strażnicy i policjanci podejmują również działania w ramach systematycznych akcji „Trzeźwość” (dotyczących ujawniania osób kierujących pojazdami, a będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających) oraz przeciwdziałania przypadkom popełniania wykroczeń i przestępstw przez nieletnich. (MS)

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-05-12
Data aktualizacji: 2011-05-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź