Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ciepło, prąd, gaz i ekologia

Omówienie "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" było przedmiotem posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza RMK.

Z założeniami zapoznał radnych Andrzej Łazęcki, przedstawiciel autorów. Ich podstawę prawną oraz zakres określa Ustawa prawo energetyczne. Założenia są dokumentem strategicznym, wyznaczającym cele i określającym kierunki modernizacji oraz rozbudowy systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Główną funkcją jest koordynacja planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Dokument był po raz ostatni aktualizowany w 2010 r.

- Aktualizowanie to wymóg prawny, wynika z ustawy energetycznej i uchwały RMK, służy także dostosowaniu się do zmieniających się warunków i wspólnej polityki UE – mówił Andrzej Łazęcki. Dokument został sporządzony w  lipcu br. Radni zwrócili uwagę na pewne rozbieżności pomiędzy nim a obecną polityką miasta. Paweł Ścigalski, przewodniczący Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza powiedział: – Mam pewne zastrzeżenia. W założeniach planu jest napisane: „zmiany sposobu ogrzewania mają być wprowadzane do 2025 r.", tymczasem radni uchwalili, że do 2018 r. Otrzymał zapewnienie, że nastąpi korekta uwzględniające najnowsze zmiany. Radni otrzymali dokument do wglądu.

Bogusław Kośmider,  Przewodniczący Rady Miasta Krakowa mówił o wspólnym posiedzeniu odpowiedzialnych za ekologię i czystość powietrza komisji RMK oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego. Ma się ono odbyć 21 listopada o godz. 14 w sali Portretowej krakowskiego magistratu.

Na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowano projekt Lokalnego Programu Osłonowego łagodzącego skutki planowanego zakazu palenia węglem. Projekt komentował radny Krzysztof Durek: – MOPS włożył ogromną pracę, a zadanie nie należało do łatwych.

Przyjęto także pozytywne opinie dla projektów uchwał: ustanowienie użytku ekologicznego ''Staw Królówka'' oraz ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

pokaż metkę
Autor: JAN BIŃCZYCKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2013-11-13
Data aktualizacji: 2013-11-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź