Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Szpitale z dotacją

Udzielenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego na realizację zadań inwestycyjnych – to jeden z tematów dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa (27 kwietnia, środa).

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa przewiduje udzielenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych dla:

1) Szpitala Specjalistycznego im Stefana Żeromskiego w wysokości 2 758 000 zł;

2) Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w wysokości 912 000 zł;

3) Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w wysokości 1 000 000 zł;

4) Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w wysokości 1 330 000 zł.

W związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza otrzymałby dotację w wysokości 912 000 zł. W budżecie Miasta na 2011 r. przyznano Szpitalowi środki finansowe w kwocie 3 688 000 zł na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego Szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa” oraz środki w kwocie 3 500 000 zł na realizację zadania „Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza” (modernizacja Oddziału Ginekologicznego).

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego otrzymałby dotację w wysokości 2 758 000 zł; Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267 dostałby środki w wysokości 1 000 000 zł; Uniwersytecki Szpital Dziecięcy otrzymałby 1 330 000 zł. Kwota 1 330 000 zł stanowi wkład własny Szpitala do zadania „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt projektu wynosi 15 500 031,03 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 9 965 372,08 zł. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-04-27
Data aktualizacji: 2011-04-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź