Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zgłoś wnioski do planów!

Do 31 marca można zgłaszać wnioski do sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Park Zakrzówka” i „Rejon św. Jacka – Twardowskiego”.

Obszar planu „Park Zakrzówka” jest ograniczony ulicami: Wyłom, Salezjańską, Ruczaj, terenami jednostki wojskowej oraz terenem parku Skały Twardowskiego. Plan ustali przeznaczenia poszczególnych terenów, określi sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Przede wszystkim jednak ma umożliwić wykorzystanie tego rejonu na publiczne cele rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe, przy uwzględnieniu jego walorów przyrodniczych i widokowych.

Za przystąpieniem do sporządzania planu przemawia też fakt, że dotychczasowe prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla „Obszaru Zakrzówka” oraz obszaru „Salezjańska – Zakrzówek” uległy przedłużeniu, ze względu na zgłoszenie samego Zakrzówka do Programu Natura 2000, i dalsza ich kontynuacja nie przyniosła zamierzonych rezultatów.

Miasto przystąpiło też do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Rejon Św. Jacka - Twardowskiego". Obszar obejmuje teren usytuowany w centralnej części Krakowa, w Dzielnicy VIII Dębniki i jest ograniczony ulicami: Praska, Nowaczyńskiego, Kapelanka, przebiegiem tzw. Kanału Krakowskiego, ul. Św. Jacka, a dalej ulicami Wyłom i gen. Zielińskiego. Jego dalszy rozwój i prawidłowe funkcjonowanie wymaga wprowadzenia ścisłych regulacji planistycznych.

Do 31 marca zainteresowani wspomnianymi planami mogą składać pisemne wnioski w Punkcie Obsługi Mieszkańców Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa  (ul. Sarego 4) lub pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz aktualne oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Przypomnijmy, że 31,3% powierzchni Krakowa jest pokryte planami zagospodarowania przestrzennego. Obecnie trwają prace nad 34 planami, po ich zakończeniu i uchwaleniu obejmą one dodatkowo  22%  powierzchni miasta.

W 2011 roku miasto  zamierza skierować do uchwalania ok. 20 planów m.in. plany ochronne: Wzgórze Św. Bronisławy II, Rejon Fortu Skała II, Stare Miasto, porządkujące: plany na Woli Justowskiej, inwestycyjne: Kliny Zachód II. (KS).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-03-23
Data aktualizacji: 2011-03-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź