Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Uchwały antyosuwiskowe na sesji

Tematem najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa będzie pakiet 12 uchwał przygotowanych przez Prezydenta Krakowa, które mają regulować zasady budowy na terenach osuwiskowych.

Prezydent Krakowa przedstawił Radzie Miasta projekty uchwał dotyczące 12 osuwisk spośród 105 udokumentowanych w granicach Krakowa, wpisanych do prowadzonego przez starostę rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują. Obszary, dla których przygotowano projekty uchwał zostały zgłoszone przez Radę Dzielnicy X oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Pierwsze czytanie pakietu uchwał odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta, w środę 16 marca.

Chodzi o 3 rejony Krakowa, gdzie nastąpiły uszkodzenia budynków, i - zgodnie z ekspertyzą Państwowego Instytutu Geologicznego - są szanse na ustabilizowanie się terenu. 9 pozostałych obszarów, to takie, gdzie na ustabilizowanie się terenu nie ma szans. W pierwszym przypadku odbudowa obiektów budowlanych będzie możliwa wyłącznie po trwałym ustabilizowaniu terenu z zastosowaniem odpowiednich metod technicznych ustalonych w projekcie geotechnicznym. Natomiast w przypadku 9 pozostałych obszarów, wprowadzony będzie zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących obiektów.

Karty osuwisk dostępne są na Interaktywnym Planie Krakowa http://msip2.um.krakow.pl/. W celu ich zobrazowania na planie należy w menu po lewej stronie mapy zaznaczyć warstwę GEOLOGIA. (M)

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-03-14
Data aktualizacji: 2011-03-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź