Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Porozumienie w sprawie bezpieczeństwa

Strażnicy miejscy oraz inspektorzy MPK SA kolejny rok będą współpracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku w naszym mieście. Pod koniec roku podpisano nowe porozumienie w tej sprawie. To kolejny, zainicjowany przez Prezydenta Miasta Krakowa krok mający na celu dalszą poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście.

Dokument podpisali Komendant Straży Miejskiej Janusz Wiaterek oraz reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. Prezes Zarządu, Julian Pilszczek i Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów – Mariusz Szałkowski.

Porozumienie reguluje współpracę strażników miejskich i inspektorów MPK SA w celu poprawy bezpieczeństwa w Krakowie. W umowie znalazły się między innymi zapisy zobowiązujące do natychmiastowego przekazywania do Staży Miejskiej informacji o przypadkach naruszania porządku publicznego, w szczególności utrudniania ruchu autobusów i tramwajów, parkowania na przystankach, niszczenia urządzeń użyteczności publicznej, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych czy natarczywego żebractwa. Pracownicy MPK SA będą też informować Straż Miejską o osobach bezdomnych, szczególnie w okresie zimowym, w sytuacjach rodzących zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

Z kolei Straż Miejska będzie prowadzić dla wytypowanych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA instruktaż z zakresu prawa wykroczeń oraz taktyki.

W ramach realizacji porozumienia przewiduje się wspólne patrole (funkcjonariusz Straży Miejskiej oraz wytypowany pracownik MPK SA), które będą kierowane w miejsca wcześniej uzgodnione.

Współpraca Straży Miejskiej Miasta Krakowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie została zapoczątkowana przed dwoma laty z inicjatywy Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. W tym czasie zorganizowano 262 patrole, w trakcie których nałożono 1 449 mandatów karnych (tylko przez  7 miesięcy bieżącego roku – 1018), udzielono 950 pouczeń oraz sporządzono 83 wnioski o ukaranie do sądu.

Od samego początku współpraca została ukierunkowana na reagowanie i zapobieganie przypadkom niszczenia mienia, a w szczególności dewastacji pojazdów komunikacji miejskiej, automatów Krakowskiej Karty Miejskiej oraz wiat przystankowych.

Inspektorzy MPK i strażnicy miejscy dyscyplinują kierowców, którzy łamiąc przepisy parkują w miejscach niedozwolonych, zbyt blisko szyn, co często uniemożliwia przejazd tramwajom.

W minionym roku w ramach akcji „Bezpieczny powrót”, w tramwajach i autobusach pojawiły się nieumundurowane patrole, który dbały o bezpieczeństwo pasażerów w późne, weekendowe wieczory.

Od 1 stycznia do 7 grudnia 2010 roku, w wyniku wspólnych kontroli Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i Straży Miejskiej, ukarano prawie dwa tysiące osób, przede wszystkim za niestosowanie się kierujących do obowiązujących znaków drogowych, parkowanie na przystankach, spożywanie alkoholu i palenie papierosów pod wiatami przystankowymi oraz ich dewastację. Wspólne kontrole dotyczyły również akcji „Bezpieczny powrót”. (M).

pokaż metkę
Osoba publikująca: WIESŁAW SZCZUREK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-01-07
Data aktualizacji: 2011-01-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź