Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wystartowała Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza

Komisja Ekologii i Ochrony powietrza rozpoczęła prace. W jej składzie znaleźli się radni: Magdalena Bassara, Krzysztof Durek, Marek Hohenauer, Bogusław Kośmider, Katarzyna Pabian, Edward Porębski, Marcin Szymański, Paweł Ścigalski i Jerzy Woźniakiewicz. Na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego jednomyślnie rekomendowano Pawła Ścigalskiego oraz Marcina Szymańskiego.

Zakres działania nowej komisji to: zagadnienia strategii ochrony środowiska gminy miejskiej Kraków, opiniowanie programów dotyczących poprawy stanu środowiska naturalnego i ochrony przyrody, inicjowanie działań na rzecz zmniejszenia degradacji środowiska, a w szczególności: ograniczenia emisji gazów i pyłów do powietrza w tym podejmowanie działań służących przywracaniu określonych standardów jakości powietrza, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wody, zmniejszenie poziomu hałasu; opiniowanie planów inwestycyjnych/dokumentów strategicznych pod kątem ich realizacji i negatywnego wpływu na mieszkańców i środowisko naturalne; opiniowanie i inicjowanie działań w celu wykorzystania alternatywnych źródeł energii, opiniowanie działań dotyczących gospodarki odpadami, podejmowanie działań na rzecz ochrony terenów zielonych i zagospodarowania terenów pod parki miejskie, użytki ekologiczne, wspieranie działań promocyjnych, marketingowych, edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, stała współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i podmiotami zewnętrznymi zainteresowanymi poprawą środowiska naturalnego.

Plan pracy komisji na najbliższy rok:

2013 rok:

1.      Stałe monitorowanie antysmogowego planu przyspieszenia.

2.      Konsultacje wstępne z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK.

3.      Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi zwalczaniem smogu w Krakowie (Krakowski Alarm Smogowy, Stop dla Smogu w Krakowie, Kraków Miastem Rowerów etc).

4.      Zaopiniowanie i korekta Wojewódzkiego Programu Ochrony Powietrza.

5.      Stałe spotkania i monitorowanie stanu powietrza przy współpracy z WFOŚ, omówienie aktualnych działań w zakresie ochrony przed hałasem, ochrony  zbiorników wodnych, działań na rzecz ochrony terenów zielonych i zagospodarowania terenów pod parki miejskie.

6.      Współpraca z WFOŚ i NFOŚ w zakresie finansowania wymiany pieców.

7.      Program Ochrony Niskiej Emisji PONE – analiza, dotację, wnioski, pozyskanie nowych środków, harmonogram.

8.      Zwiększenie ilości stacji pomiarowych w Krakowie, możliwości finansowe, etapy realizacji.

9.      Konsultacje w zakresie przygotowania wstępnego planu wsparcia finansowego osób dotkniętych ewentualnymi skutkami zakazu palenia węglem i paliwami stałymi. Rozmowa z ekspertami, propozycję finansowe i legislacyjne.

10.  Przygotowanie wspólnie z miastem i wdrożenie programów promocyjnych dla alternatywnych środków transportu: rower, komunikacja miejska.

11.  Przygotowanie założeń budżetowych w celu zabezpieczenia środków na walkę ze smogiem w budżecie  na 2014 (antysmogowe przyspieszenie).

12.  Wspólne spotkanie Komisji z Marszałkiem Województwa i ustalenie wspólnych priorytetów w zakresie poprawy jakości powietrza w Małopolsce.

2014 rok:

1.      Stałe monitorowanie antysmogowego planu przyspieszenia.

2.      Realizacja rozszerzonego programu PONE.

3.      Wdrożenie i realizacja rozwiązań oświetlenia ledowego w mieście.

4.      Działania prewencyjne Straży Miejskiej w zakresie kontroli palenisk.

5.      Wypracowanie koncepcji wsparcia finansowego dla osób, które docelowo zostaną dotknięte zakazem palenia węglem i paliwami stałymi w Krakowie.

6.      Wdrożenie rozszerzenia strefy płatnego parkowania – omówienie stanu realizacji.

7.      Rozbudowa infrastruktury rowerowej – spotkanie z zespołem ds. polityki rowerowej w Krakowie oraz organizacjami pro-rowerowymi.

8.      Wspólne spotkanie, konferencja z Sejmikiem Województwa Śląskiego.

9.      Analiza sytuacji i omówienie ilości zlikwidowanych palenisk w roku 2013.

10.  Promocja transportu zbiorowego.

11.  Ogólne działania promocyjne i marketingowe mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń, promocja akcji związanych z nowymi nasadzeniami, rekultywacją terenów zielonych.

12.  Wydatki na sprzątanie miasta, omówienie sytuacji.

13.  „Kraków - Nowa Huta Przyszłości" – wspólne spotkanie z Komisją Rozwoju i Innowacji. Rozwiązania technologiczne w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii.

14.  Przeprowadzenie działań wspierających w sprawach zmian prawnych w zakresie antysmogowego przyśpieszenia.

15.  Realizacja uchwały  śmieciowej, raport MPO w zakresie utrzymania systemu gospodarki odpadami.

16.  Spotkanie konsultacyjne z NGO-sami z  zainteresowanymi  poprawą jakości powietrza w Krakowie.

17.  Określenie przybliżonego terminu zakazu palenia paliwami stałymi w Krakowie.

18.  Przygotowanie harmonogramu realizacji PONE w Krakowie.

19.  Likwidacja określonej liczby palenisk, sprawozdanie WKŚ.

20.  Zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2015 na działania antysmogowe.

21.  Edukacja proekologiczna, programy, szkolenia.

22.  Podsumowanie działań komisji, raport sesyjny.

pokaż metkę
Autor: JAN BIŃCZYCKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2013-07-04
Data aktualizacji: 2013-07-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź