Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nowa Huta ma przyszłość

26 marca (wtorek) Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa podpisali porozumienie w sprawie współpracy na rzecz utworzenia Strefy Gospodarczej w Nowej Hucie. Na mocy porozumienia powstanie specjalny zespół, którego głównym zadaniem będą starania o fundusze unijne na realizację inwestycji, które zmienią oblicze wschodniej części Krakowa.

 „Rozpoczynamy nowy rozdział w historii Krakowa jakim jest tworzenie strefy gospodarczej w Nowej Hucie. To największy tego typu projekt w Europie, jego wartość wyniesie 2 mld złotych" – mówił podczas dzisiejszej uroczystości Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Prezydent dodał, że  utworzenie strefy gospodarczej podniesie atrakcyjność dzielnicy dla inwestorów, mieszkańców i gości.

W dzisiejszym porozumieniuPrezydent Krakowa i Marszałek Województwa zadeklarowali współpracę zmierzającą do rewitalizacji terenów leżących w obszarze wyznaczonym przez konkurs „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" oraz stworzenie warunków do powstania tam nowych miejsc pracy w dziedzinie gospodarki opartej na wiedzy i produkcji przyjaznej środowisku.

Strony porozumienia będą też wspólnie działać na rzecz  scalenia rozdrobnionych działek, tak aby były one atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów.

Współpraca dotyczyć również będzie rozbudowy infrastruktury technicznej by obszar Strefy Gospodarczej miał dostęp do wszystkich niezbędnych mediów.

Ważnym elementem współpracy będzie pozyskanie funduszy na realizację inwestycji wchodzących w skład projektu. W tym celu utworzony zostanie zespół, który skoncentruje się na staraniach o fundusze unijne w perspektywie finansowej 2014 - 2020, w szczególności na: rozbudowę ul. Igołomskiej, utworzenie Centrum Logistycznego i Parku Technologicznego Branice, utworzenie Centrum Wielkoskalowego Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych, tzw. Błonia 2.0 oraz  zagospodarowanie Przylasku  Rusieckiego – obszaru rekreacji i wypoczynku z usługami towarzyszącymi.

Z ramienia Miasta zespołowi przewodniczyć będzie Zastępca Prezydenta Krakowa Elżbieta Koterba, ze stronyWojewództwa Małopolskiego – członek Zarządu Województwa - Jacek Krupa.

Przypomnijmy, że projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" to strategiczna, wręcz  rewolucyjna koncepcja ożywienia wschodniej części Krakowa i największa szansa inwestycyjna w Europie. Projekt zakłada rewitalizację poprzemysłowych terenówi zagospodarowanie obszaru o powierzchni 5, 5 tys. ha, w sposób podnoszący atrakcyjność dzielnicy dla inwestorów i mieszkańców.

Ramy tego terenu od południa wyznacza Wisła, od zachodu ul. Bulwarowa i ul. Klasztorna, od północy - linia kolejowa, obwodnica Krakowa, od wschodu -  granica Gminy Kraków. Najważniejsze tereny koncentrują się wokół ulicy Igołomskiej – to oś dookoła której ma się rozwijać „Nowa Huta przyszłości".

Współinicjatorami pomysłu byli radni Miasta Krakowa z Komisji Rozwoju i Innowacji– Paweł Węgrzyn oraz Sławomir Ptaszkiewicz.

Najważniejszym zamierzeniem, aktywizującym gospodarczo wschodnią część Krakowa jest Park Naukowo – Technologiczny w Branicach. Ma to być obszar przeznaczony dla inwestorów, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych, nowoczesnego przemysłu, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnego potencjału naukowego i ludzkiego.

Istotne będzie też Centrum Logistyczne -  obszar przyjazny logistyce, z wykorzystaniem różnych sposobów transportu.Wschód Krakowa ma być także miejscem wydarzeń kulturalnych i wypoczynku. W tym celu planowane jest utworzenie Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2:0 oraz zagospodarowanie Przylasku Rusieckiego.

Błonia 2:0 mają powstać na obszarze około 37 ha i  umożliwić organizację  ciekawych wydarzeń w Nowej Hucie, służących nie tylko integracji mieszkańców Krakowa, ale także  osób z gmin ościennych. W ramach  Błoń mogłyby powstać m.in. boiska i obiekty rekreacyjne.

Przylasek Rusiecki zostanie urządzony na cel rekreacyjny i wypoczynkowy. Warto podkreślić, że w tym rejonie  znajdują się źródła geotermalne co stwarza możliwość korzystania z nieszkodliwej dla natury i niezwykle przyjaznej ludziom, odnawialnej energii. Dzięki temu mieszkańcy Krakowa, gmin ościennych oraz turyści mają szansę na korzystanie, w niedalekiej przyszłości,  z miejskiego kompleksu basenów termalnych.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na koncepcję programowo-przestrzenną oraz studium wykonalności dla tych projektów.

Ogłoszenie przetargu planowane jest w drugim  kwartale tego roku,  koncepcje poznamy pod koniec 2013 r.

Kolejnym krokiem będzie aplikowanie o środki unijne na lata 2014 – 2020. Władze Miasta szacują, że na realizację projektu potrzeba około dwóch miliardów złotych.

pokaż metkę
Autor: KINGA SADOWSKA
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2013-03-26
Data aktualizacji: 2013-03-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź