Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rada Miasta Krakowa podsumowuje czerwiec

Czerwiec był dla Rady Miasta Krakowa miesiącem intensywnej pracy. Odbyły się cztery sesje, w tym jedna sesja uroczysta, podczas której tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Krakowa został wręczony Annie Dymnej. To był także miesiąc absolutorium i kolejnych zmian w składzie Rady Miasta Krakowa. 

Fot. Jan Graczyński

Za wybitne zasługi dla rozwoju teatru, filmu i kultury oraz szczególne zaangażowanie społeczne 5 czerwca, podczas sesji uroczystej, Anna Dymna odebrała tytuł Honorowej Obywatelki Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Była to pierwsza sesja uroczysta w IX kadencji RMK. - Jest Pani dla krakowian autorytetem, wzorem do naśladowania i powodem do dumy. Dziękujemy Pani za jej wrażliwość artystyczną, za przybliżanie nam piękna poezji i opowiadanie językiem teatru o wyzwaniach współczesnego świata. Dziękujemy za Pani dobro, wytrwałość, za odwagę działania i miłość, którą obejmuje Pani tych słabszych. Jest Pani pięknym człowiekiem i za to piękno szczególnie dziękujemy – mówił do laureatki Jakub Kosek, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Czerwiec był także miesiącem kolejnych zmian w składzie Rady. Podczas sesji Rady Miasta Krakowa 5 czerwca ślubowanie złożył radny Bartłomiej Kocurek. Został nowym radnym na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Dominka Jaśkowca. Z kolei z końcem czerwca Komisarz Wyborczy w Krakowie stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej Aleksandry Kot. Stało się tak w związku z tym, że Aleksandra Kot obejmie mandat poselski za Jagnę Marczułajtis-Walczak, która została europosłanką. W związku z tymi zmianami, wprowadzono także zmiany w składach komisji. Więcej o komisjach.

Czerwiec to także czas podsumowań pracy prezydenta. W trakcie 6. sesji radni rozpatrzyli raport o Stanie Gminy 2023. Podjęli też uchwały w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy za 2023 r.; zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2023 oraz absolutorium za rok 2023 dla Prezydenta Miasta Krakowa.

Był to także miesiąc wytężonej pracy. Podjęto szereg ważnych uchwał, które będą miały wpływ na życie mieszkańców Krakowa. Przyjęto nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego m.in. dla obszaru  „Kobierzyńska - Piltza”. Radni podjęli m.in. uchwałę kierunkową do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wdrożenia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Przesunięty został termin ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Krakowie oraz wprowadzono zmiany w uchwale zakładające bezpłatną komunikację dla uczniów szkół podstawowych również w wakacje.

Świętowaliśmy także 45-lecie współpracy pomiędzy Krakowem a Norymbergą. Odbywające się 22 czerwca wydarzenia, m.in. koncerty i instalacje artystyczne można było zobaczyć przed Domem Norymberskim przy ul. Skałecznej oraz przed Cricoteką przy ul. Nadwiślańskiej. Uczestniczyli w nich przewodniczący Rady Miasta Krakowa - Jakub Kosek radni Miasta Krakowa oraz delegacja miasta Norymbergi, której przewodniczył Marus König, Nadburmistrz Norymbergi. Więcej o współpracy bliźniaczej Krakowa i Norymbergi przeczytasz tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami pracy Rady Miasta Krakowa w czerwcu.

67 złożonych projektów uchwał

162 złożonych interpelacji

3 sesje zwyczajne i 1 sesja uroczysta

27 posiedzeń komisji

5 dyżurów

26 podjętych uchwał

pokaż metkę
Autor: KMM, JG
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-07-02
Data aktualizacji: 2024-07-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź