Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Wydział Spraw Administracyjnych UMK w dalszym ciągu kontynuuje nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną.

Fot. Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl

Od początku akcji, czyli od marca 2022 r. rozpatrzonych zostało już ponad 67 tysięcy wniosków dotyczących numerów PESEL ze statusem UKR. Liczba ta dotyczy nowo nadanych numerów PESEL, jak i przywróceń utraconych statusów UKR.

11 czerwca opublikowano nowelizację ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, najważniejsze wprowadzone przez nią zmiany to:

  • przedłużenie obowiązywania ochrony tymczasowej dla obywateli Ukrainy z 30 czerwca 2024 roku do 30 września 2025 roku
  • zmiana od 1 lipca 2024 roku systemu wsparcia dla obywateli Ukrainy
  • finansowanie pomocy związanej z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy (będących w szczególnie trudnej sytuacji), możliwe jest jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym wojewodą lub samorządem, działającym na polecenie wojewody.

Zmieniły się zasady udziału w kosztach pobytu i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, tak aby pobieranie należnych dopłat było bardziej efektywne niż obecnie.

Nie zostało przedłużone świadczenie pieniężne, związane z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych.

Od 1 lipca wygaszone zostanie wsparcie dotyczące finansowania wykonywania fotografii do dokumentów oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.

Wprowadzony został obowiązek szkolny dla dzieci obywateli Ukrainy. Z realizacją tego obowiązku powiązana została wypłata świadczenia „800+”, począwszy od roku szkolnego 2025/26.

Wśród wprowadzonych zmian znalazły się także:

  • objęcie ochroną tymczasową dwóch dodatkowych kategorii cudzoziemców
  • małoletnie dzieci obywateli Ukrainy
  • małoletnie dzieci małżonków obywateli Ukrainy, które nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego.

Dodatkowo, zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy na obywateli Ukrainy nałożony został obowiązek potwierdzenia swojej tożsamości w dowolnym urzędzie gminy w przypadku, gdy ich numer PESEL został nadany w oparciu o inny dokument niż ważny dokument podróży. Natomiast osoby, które po wejściu w życie nowelizacji będą wnioskowały o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR muszą to zrobić niezwłocznie po przekroczeniu granicy i przedstawić ważny dokument podróży.

PESEL ze statusem UKR można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.00 w trzech lokalizacjach Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa:

  • al. Powstania Warszawskiego 10
  • ul Wielicka 28A
  • os. Zgody 2.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-06-21
Data aktualizacji: 2024-06-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź