Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przedłużamy składanie wniosków w sprawie planu ogólnego

Do 30 czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski do planu ogólnego. O przedłużeniu terminu zdecydował prezydent Aleksander Miszalski, zwiększając tym samym możliwość udziału krakowianek i krakowian w dialogu o przyszłości miasta.

Fot. materiały prasowe

– Ostatnia kampania wyborcza to był aktywny czas także dla mieszkańców, w związku z tym podjąłem decyzję o tym, aby przedłużyć ten termin. W kampanii mówiłem o dwóch kwestiach m.in. o planowaniu, które często spotyka się z krytycznym podejściem mieszkańców, a także o transparentności procesów miejskich, aby jak najwięcej spraw miejskich konsultować i by powstawały w dialogu – mówił Aleksander Miszalski prezydent miasta Krakowa podczas briefingu o planie ogólnym.

– Ta nowelizacja wprowadza nowe reguły gry, jeśli chodzi o przestrzeń w mieście. Warto, aby mieszkańcy przyswoili sobie te reguły i by mieli czas, aby się z nimi zapoznać – uzupełnił zastępca prezydenta Stanisław Mazur. W planie ogólnym są dwa istotne elementy: wyznaczenie stref planistycznych, czyli zakończenie pewnej uznaniowości w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, a także coś czego w Krakowie brakuje, czyli standardów urbanistycznych – dodał.

Prezydent Aleksander Miszalski podkreślił, że przez ten czas do 30 czerwca, będziemy prowadzić kampanię informacyjną, w której z jednej strony będziemy przypominać o tym terminie, a z drugiej będziemy objaśniać na czym polega plan ogólny. Z tego powodu został zaplanowany szereg działań w social mediach, instrukcje w krakow.pl, będą też materiały filmowe, kampania radiowa czy list do mieszkańców. Także na miejskich wydarzeniach plenerowych będzie dyżurował pracownik urzędu z materiałami informacyjnymi.

Plan ogólny zastąpi studium

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku musi zastąpić studium gminne. To efekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z tego powodu odstąpiono w Krakowie od sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”.

Dłuższy termin składania wniosków

Pierwszy termin składania wniosków był ustalony na 26 kwietnia ogłoszeniem prezydenta. Termin ten został następnie wydłużony do 29 maja, a teraz prezydent dał czas mieszkańcom do 30 czerwca.

 

Najważniejsze założenia planu ogólnego

Plan ogólny w przeciwieństwie do studium będzie aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia będą uwzględniane przy sporządzaniu planu miejscowego oraz stanowić będą podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dokument planu ogólnego ma być w założeniu bardziej przystępny i będzie posiadać ujednoliconą formę dla całego kraju.

Co ważne, wszystkie obowiązujące plany miejscowe zachowują moc, a wyznaczone w nich tereny inwestycyjne znajdą odzwierciedlenie w sporządzanym planie ogólnym.

W planie ogólnym miasto zostanie podzielone na strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne.

Ponadto w planie ogólnym określone zostaną gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej w zakresie zapewnienia dostępu do obiektów infrastruktury społecznej – do budynku szkoły podstawowej oraz do obszarów zieleni publicznej.

Spotkania z mieszkańcami

Aby przybliżyć mieszkańcom ideę planu ogólnego, zorganizowano już cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców. W okresie od 27 lutego do 19 kwietnia odbyło się osiem spotkań z mieszkańcami w różnych dzielnicach miasta. W efekcie do urzędu miasta wpłynęło około 7,5 tys. wniosków.

Pomoc dla mieszkańców przy wypełnianiu formularza wniosku będą świadczyć pracownicy urzędu, którzy będą dyżurować w następujących miejscach w terminie od 3 do 28 czerwca:

  • UMK, os. Zgody 2, dziennik podawczy
  • UMK, ul. Wielicka 280A
  • UMK, ul. Mogilska 41
  • UMK, pl. Wszystkich Świętych 3–4.

Aby złożyć swój wniosek, należy wypełnić formularz dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

20240522-img_6061.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240522-img_6091.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240522-img_6144.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240522-img_6168.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240522-img_6061.jpg
20240522-img_6091.jpg
20240522-img_6144.jpg
20240522-img_6168.jpg
pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-05-22
Data aktualizacji: 2024-06-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź