Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wybiorą przedstawicieli, omówią zakres dofinansowania

27 maja, w poniedziałek o godz. 18:00 w sali Portretowej (pl. Wszystkich Świętych 3-4) odbędzie się posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa. Po raz pierwszy przewodniczył mu będzie nowo wybrany Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Jakub Kosek.

Fot. UMK

W porządku obrad konwentu znalazł się wybór czterech przedstawicieli Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic do Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa oraz omówienie zakresu dofinansowania placówek edukacyjnych i zasady przyznawania środków z budżetu Rad Dzielnic na remonty.

•••

Zalążkiem Konwentu były spotkania przewodniczących rad i zarządów dzielnic, które rozpoczęły się jeszcze w roku 1993. Z czasem spotkania te zaczęły przybierać bardziej oficjalny charakter. Ostatecznie w maju 1999 r. Zarząd Miasta Krakowa podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego - zwanego Konwentem Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic - w celu koordynacji działalności organów dzielnic miasta Krakowa. Konwent zapewniał płaszczyznę komunikacji z Radą Miasta i Prezydentem. Został powołany w celu koordynacji działalności organów dzielnic miasta Krakowa, szybko jednak wypracował szersze ramy działania i stał się zarówno ciałem doradczym w sprawach istotnych dla mieszkańców miasta, miejscem wymiany doświadczeń, jak i forum informacyjnym w zakresie współdziałania jednostek organizacyjnych miasta i dzielnic. Szczególnie ważnym elementem spotkań Konwentu jest możliwość bezpośredniego kontaktu z zapraszanymi przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych oraz innych służb, co daje okazję do bezpośredniej i wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń. Posiedzenia Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic mają charakter tematyczny i są zwoływane w zależności od potrzeb i zgłaszanych wniosków. Konwent ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy. Przewodniczy mu Przewodniczący Rady Miasta Krakowa lub wskazany przez niego Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-05-20
Data aktualizacji: 2024-05-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź