Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O interpelacjach i zapytaniach słów kilka

Czym są interpelacja bądź zapytanie? Czego dotyczą? Kto może je składać? Na te pytania postaramy się Państwu pokrótce odpowiedzieć. Czy radni VIII kadencji chętnie korzystali z tej formy komunikacji z Prezydentem? Szczegóły poniżej.

Fot. unsplash.com

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytania natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

 Radni w swoich wystąpieniach często podkreślają, że codzienne bolączki mieszkańców miasta są dla nich bardzo ważne. Dlatego interpelują i składają zapytania w kwestiach nie tylko najważniejszych dla Gminy, ale też tych o charakterze lokalnym, istotnych dla samych mieszkańców i mających wpływ na ich codzienność. Przykładowo: wyobraźmy sobie sytuację, w której pełniący dyżur radny przyjmuje mieszkańca, skarżącego się na brak remontu dróg i chodników w okolicy zamieszkania. Wówczas, na podstawie uzyskanych informacji, radny przygotowuje interpelację lub zapytanie w tej sprawie. Zawiera w nim wszystkie istotne dane: jakiego miejsca dotyczy, jak długo występuje taki stan rzeczy, jak wygląda obecna sytuacja. Umieszcza konkretne argumenty i wnioski zebrane od zgłaszającego interwencję mieszkańca.

Radni interpelacje i zapytania składają na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie prezydentowi. Interpelacje składane są także na początku każdej sesji Rady Miasta Krakowa. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania, prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie.

Interpelacje i zapytania złożone przez radnych są pozytywnym i potrzebnym narzędziem. Radni przygotowują interpelacje i zapytania na prośbę mieszkańców, na podstawie prowadzonych z nimi rozmów, przebytych spotkań podczas dyżurów, jak również uzyskanych wiadomości z prasy lokalnej lub mediów społecznościowych. Instrument, jakimi są interpelacje i zapytania pozwala uzyskać reakcję na zaistniały problem, wywołać dyskusję, a często również rozwiązać konkretną sprawę.

W interpelacjach i zapytaniach radni najczęściej poruszają tematy związane m.in. z: edukacją, infrastrukturą, polityką społeczną i zdrowotną, kulturą, ekologią i zielenią, działalnością urzędu i jednostek miejskich, zanieczyszczeniem powietrza, budżetem obywatelskim, rozwojem miasta, czy innymi sprawami istotnymi dla jakości życia mieszkańców.

Jak ważne jest to narzędzie do wykonywania pracy radnego, pokazują liczby. W VIII kadencji Rady Miasta Krakowa w sumie radni złożyli ich aż 6040! (wg stanu na 15 kwietnia 2024 r.)

Jeżeli, interesuje Państwa, w jakich sprawach radni interpelują, to nic prostszego, wystarczy odwiedzić stronę Magicznego Krakowa, zajrzeć do zakładki Rady Miasta Krakowa dotyczącej interpelacji i zapytań. A także śledzić profile Rady Miasta Krakowa na portalach społecznościowych.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi podawana jest także do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Głodzińska
Osoba publikująca: Małgorzata Kubowicz
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-04-15
Data aktualizacji: 2024-04-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź