Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Przekształcają świat, aby był lepszym miejscem dla osób starszych

W prestiżowym gronie Healthy Ageing 50 − pięćdziesięciu liderów z całego świata wskazanych przez Światową Organizację Zdrowia, których działania szczególnie mocno przyczyniają się do poprawy warunków życia i funkcjonowania osób starszych, znalazła się Anna Okońska-Walkowicz, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Healthy Ageing 50 to inicjatywa realizowana w ramach projektu „Dekada zdrowego starzenia się ONZ” (The UN Decade of Healthy Ageing). Międzynarodowe grono ekspertów spośród ponad pięciuset zgłoszeń wybrało pięćdziesiąt osób, których praca na rzecz wdrażania polityk senioralnych może być inspiracją dla innych. Tak powstała lista Healthy Ageing 50, na której znaleźli się naukowcy, pracownicy różnych szczebli administracji, eksperci, osoby realizujące projekty społeczne z różnych krajów świata, w tym tylko jedna osoba z Polski. W prestiżowym gronie światowych liderów znalazła się Anna Okońska-Walkowicz, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej.

− Doktor Anna Okońska-Walkowicz zmieniła sposób, w jaki Kraków umożliwia starszym mieszkańcom życie i funkcjonowanie w mieście, przede wszystkim sposób myślenia o starości: odejście od stereotypów w kierunku postrzegania późniejszego życia jako aktywnego etapu pełnego potencjału i możliwości – czytamy w uzasadnieniu.

Wyróżnienie jest formą docenienia pracy pani pełnomocnik na rzecz starszych mieszkańców miasta i kształtowania polityki senioralnej, jak też dla realizowanych w Krakowie różnorodnych przedsięwzięć skoncentrowanych na osobach starszych. Wśród nich można wymienić między innymi inicjatywy w zakresie zapewnienia opieki i wsparcia, przygotowania i wdrożenia projektów będących odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez samych seniorów, jak też aktywizacji i troski o zdrowie oraz integrację społeczną.

Obecność pełnomocnika prezydenta Krakowa na liście Healthy Ageing 50 pokazuje, że w zakresie polityki senioralnej i działań miasta wdrażanych z myślą o osobach starszych Kraków nie tylko wyznacza standardy na obszarze kraju, ale może też być inspiracją na arenie międzynarodowej. Dodajmy, że nasze miasto jest też partnerem międzynarodowego projektu City and Co „Miasto i współpraca: starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto”.

Lista Healthy Ageing 50 została opublikowana 22 września. Prezentacja liderów, ich zaangażowania i osiągnięć jest okazją do przybliżenia i promocji działań na rzecz starzejącego się społeczeństwa. Liderzy z całego świata pokazują, jakie przedsięwzięcia w dziedzinie zdrowego starzenia się można realizować zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym, jak i globalnym.

− Osoby listy z Healthy Ageing 50 są zaangażowane między innymi w walkę z ageizmem (dyskryminacją ze względu na wiek) i tworzenie środowisk przyjaznych osobom starszym, a także wdrażanie zintegrowanej opieki i zapewnianie dostępu do opieki długoterminowej. W wyjątkowy sposób pracują nad poprawą życia osób starszych, ich rodzin i społeczności. Healthy Ageing 50 pokazuje, że działania podejmowane we wszystkich sektorach mogą zmienić świat, aby zaspokoić potrzeby i aspiracje obecnych i przyszłych pokoleń osób starszych – podkreślają organizatorzy inicjatywy.

Z listą światowych liderów Healthy Ageing 50 oraz ze szczegółami przedsięwzięcia można zapoznać się na stronie projektu „Dekada Zdrowego Starzenia się ONZ” – bezpośredni link tutaj. „Dekada zdrowego starzenia się ONZ” to inicjatywa ONZ wspierana przez Międzynarodową Organizację Pracy, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne oraz Światową Organizację Zdrowia.

 

pokaż metkę
Autor: Anna Latocha
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-10-03
Data aktualizacji: 2022-10-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź