Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kraków dołączył do „Alarmu dla klimatu”

29 października Kraków włączył się w ogólnopolską akcję „Alarm dla klimatu”. Wieczorem kładka o. Bernatka oraz wieża telewizyjna firmy Emitel na Krzemionkach zaświeciły się na kolor zielony.

Fot. Jan Graczyński

W zakresie działań proklimatycznych do końca 2022 r. opracowana zostanie Strategia Klimatyczna Krakowa, przedstawiająca plan dojścia do neutralności klimatycznej, zakładająca co najmniej 30 proc. redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. względem 2018 r., co najmniej 80 proc. redukcję emisji do roku 2040 oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej nie później niż do 2050 r.

Odnawialne źródła energii

Miasto wsłuchując się w głosy krakowian, wdraża rozwiązania wpisujące się w rekomendacje wypracowane w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Do najważniejszych zadań należą m.in. kontynuacja programu montażu odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła), ale i rozwój programu krakowskiej mikroretencji wód opadowych i systemu odwadniania miasta.

Mikroretencja wód opadowych

Kraków jest jednym z pierwszych miast w Polsce które od 2014 r. udziela dotacji celowej na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych. W latach 2014-2020 przeznaczono na ten cel 6,4 mln mln zł. W ramach dotacji wykonano 841 systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych.

Miasto stawia również na rozwój pasywnej energetycznie oczyszczalni ścieków oraz działalność Ekospalarni. Rozpoczęto także budowę instalacji służącej do odzysku ciepła ze spalin oraz nowoczesnego Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych.

Zazielenianie miasta

Kraków konsekwentnie wykupuje kolejne działki z przeznaczeniem pod zieleń oraz rewitalizuje i utrzymuje parki, skwery i lasy – jest to punkt nie do przecenienia, szczególnie w kontekście zabezpieczania terenów zielonych i zapobieganie powstawaniu tzw. efektu wyspy ciepła.

Wśród wyzwań, które stoją przed miastem jest także realizacja programu zwiększania lesistości do 2040 r. – w ramach którego w Krakowie nasadzonych zostanie 7 mln sadzonek drzewek. Kolejnym punktem jest dalsza rewitalizacja istniejących parków, tworzenie nowych parków kieszonkowych w miejscach, w których zieleni jest mniej.

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-10-25
Data aktualizacji: 2021-10-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź