Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Tak powstaje park przy ul. Władysława Łokietka

Pod koniec grudnia 2019 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę notarialną na zakup działek będących w użytkowaniu wieczystym Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. To właśnie 1,7 ha terenu pomiędzy ulicami Władysława Łokietka, Oboźną i Składową. Cena zakupu terenu to aż 2,93 mln zł.

Fot. archiwum prywatne
archiwum prywatne

Zakup działki zakończył sześcioletni okres zabiegów o ten teren – ostatni, tak duży zielony obszar w tej części dzielnicy Krowodrza. Dla mnie wszystko rozpoczęło się w lipcu 2013 r. podczas prac nad przygotowaniem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wówczas złożyłem uwagi do projektu, w ramach tych uwag zmienione zostało przeznaczenie terenu pod inwestycje edukacyjne na ogólnodostępną zieleń parkową. W 2014 r. udało się doprowadzić do rozpoczęcia prac nad nowym planem miejscowym dla terenów położonych na północ od ul. Wrocławskiej, w tym również terenów pod przyszły park. Dopiero w lutym 2018 r. Rada Miasta przegłosowała plan miejscowy, w którym został usankcjonowany przyszły park miejski u zbiegu ulic Władysława Łokietka, Oboźnej i Składowej. W październiku 2018 r. na mój wniosek Rada Miasta głosowała nad uchwałą skierowaną do Prezydenta w sprawie wykupu tego terenu pod park dla mieszkańców, a już w grudniu tego samego roku zostały zarezerwowane w budżecie Gminy pierwsze środki na ten cel. Na rok 2021 w budżecie Gminy pojawiły się środki na projektowanie nowego parku wraz z konsultacjami społecznymi, a w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa 3 mln zł na realizację projektu. W międzyczasie grupa mieszkańców zgłosiła zadanie do Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego przeprowadzone zostały prace porządkowe, inwentaryzacja zieleni, wywóz gruzu i odpadów budowlanych oraz śmieci, pojawiły się również nieliczne ławki i kosze na śmieci. 24 czerwca, w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego oraz zadania wprowadzonego do budżetu Miasta Krakowa w związku z projektowaniem parku, odbyło się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców. Kilkadziesiąt osób uczestniczących w spotkaniu wysłuchało wstępu historycznego dra Krzysztofa Wielgusa oraz informacji przyrodniczej przedstawionej przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej i przedstawicieli firmy opracowującej projekt urządzenia parku. Mieszkańcy mieli możliwość przesłania swoich spostrzeżeń dotyczących przyszłego zagospodarowania parku. Oto propozycje cieszące się największą popularnością: zieleń izolacyjna – 22 proc., tabliczki informacyjne / oznaczenie roślin – 22 proc., oświetlenie – 22 proc., nietworzenie budek lęgowych – 26 proc., łąka kwietna – 26 proc., budki dla ptaków, owadów itp. – 26 proc., strefa dla psów – 26 proc., toalety – 26 proc., siłownia – 30 proc., ścieżki naturalne/mineralne – 33 proc., ogródek dla dzieci / plac zabaw – 33 proc., brak siłowni – 44 proc., zachowanie dzikości parku – 63 proc., mała architektura – 74 proc. Większość rozmówców podkreślała, że skoro znajdująca się w okolicy Młynówka Królewska jest „mocno doinwestowana”, to park przy ul. Władysława Łokietka powinien pozostać możliwie dziki. Takie opinie często przewijały się zarówno podczas spotkania konsultacyjnego, jak również w przesłanych mailowo postulatach. Już 2 września o godz. 17.00 w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Reymonta 20 (Stadion Wisły; wejście LE od strony ul. Reymana, w sali 014) odbędzie się drugie spotkanie konsultacyjne. Tym razem przedstawione zostaną przesłane przez mieszkańców opinie i oczekiwania dotyczące tego terenu oraz propozycja projektu zagospodarowania. Spotkanie konsultacyjne nie odbyłoby się bez zaangażowania pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej, a także szefostwa oraz pracowników MDK Dom Harcerza.

Grzegorz Stawowy, przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

PS Na łamach dwutygodnika miejskiego KRAKÓW.PL pragnę złożyć podziękowania za wieloletnie wsparcie, przychylność i zaangażowanie naprawdę bardzo dużej grupie osób – zaczynając od mieszkańców, poprzez radnych Miasta i Dzielnicy oraz urzędników, a kończąc na podziękowaniach dla Andrzeja Kuliga, zastępcy prezydenta, który na końcowym etapie „skutecznie zakończył negocjacje zakupowe”.

Tekst ukazał się w dwutygodniku Kraków.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-09-02
Data aktualizacji: 2021-09-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat