Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Krakowski skansen – kolejny etap przygotowań do budowy

Coraz bliżej do realizacji Parku Edukacyjnego „Branice”. 20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią tego krakowskiego skansenu.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Powołana przez władze miasta Rada Konsultacyjna ds. Parku Edukacyjnego „Branice” podjęła decyzję w sprawie listy rankingowej pierwszych drewnianych zabudowań, które powinny znaleźć się w tym skansenie. Najlepiej ocenione budynki są poddawane szczegółowym badaniom pod kątem ich stanu technicznego i możliwości przeniesienia.

Pierwsze z tych miejsc znajduje się przy ulicy Nad Zalewem i posiada ważną dla lokalnej społeczności historię. To tutaj mieszkali przodkowie obecnego właściciela, dawni wójtowie Woli Justowskiej, a namalowany w 1874 roku przez Andrzeja Grabowskiego portret jednego z nich, Macieja Waligóry, znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W skład całego oglądanego kompleksu zabudowań wchodzą: chałupa z częściami gospodarczymi, szopa i stodoła z chlewikiem.

Aktualnie badaniu poddawanych jest jeszcze 20 budynków mieszkalnych i gospodarczych, które zlokalizowane są w 14 miejscach na terenie Krakowa.

 

Wykonawca badań realizowanych na zlecenie Kraków Nowa Huta Przyszłości SA – F-Projekt Marek Fijałkowski, rozpoczął tworzenie opisów poszczególnych obiektów wraz z dokumentacją fotograficzną i rysunkową. Badania będą także dotyczyły stanu technicznego oraz mykologicznego zabudowań. Ocena mykologiczna obejmuje m.in. rozpoznanie zagrożenia, jakie stanowią wilgoć, grzyby, pleśń i owady wraz z określeniem przyczyn wystąpienia biokorozji i możliwych sposobów jej usunięcia.

Ważnym elementem diagnozy jest też ocena stopnia zużycia poszczególnych elementów konstrukcji zabudowań (fundament, ściany, stropy, pokrycie, elewacje) oraz oszacowanie, w jakim stopniu materiał z rozbiórki może być wykorzystany do późniejszej rekonstrukcji. Ta część zamówienia zostanie zakończona przygotowaniem rekomendacji dla każdego z badanych obiektów.

W kolejnym etapie zostanie wyceniona wartość poszczególnych budynków, a także przygotowane kosztorysy obejmujące m.in. dokumentację projektową związaną z rozbiórką i rekonstrukcją obiektów w Parku Edukacyjnym „Branice” oraz wszelkie inne czynności, których celem będzie odtworzenie zabytkowych zabudowań w skansenie.

Wizualizacja Parku Edukacyjnego Branice

Kraków Nowa Huta Przyszłości SA w ramach przygotowań do realizacji Parku Edukacyjnego „Branice” prowadzi – poza opisanym badaniem zabytkowych budynków – szereg innych działań. Obecnie trwa m.in.: przygotowanie postępowania na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej infrastruktury skansenu. Spółka gromadzi również ruchomości, które będą stanowić podstawę przyszłej ekspozycji.

Przypomnijmy, że pierwsze eksponaty dla skansenu Branice zostały już pozyskane. Więcej informacji tutaj.

Park Edukacyjny Branice

Park ma zostać otwarty w 2023 roku. Według wstępnej koncepcji ma on być podzielony na kilka części. Sercem projektu jest oczywiście skansen składający się maksymalnie z 11 zagród, którym ma towarzyszyć karczma oraz drewniany kościół. Ponadto pojawi się sporo zieleni charakterystycznej dla terenów wiejskich, takich jak np. zioła czy pola zbóż. Zaplanowano także pasiekę, plac galowy i budynek administracyjno-wystawowy.

bs_210720_2006.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2009.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2013.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2014.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2017.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2021.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2023.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2026.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2033.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2035.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2038.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2041.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2043.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2056.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2058.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2076.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2079.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2087.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2092.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2098.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2101.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2105.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2106.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2109.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2112.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2113.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2121.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2125.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2127.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2675.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2680.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2683.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2685.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2689.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2692.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2696.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2699.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2705.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2728.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2735.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2774.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2804.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2812.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2854.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2881.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2893.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią krakowskiego skansenu. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210720_2006.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2009.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2013.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2014.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2017.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2021.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2023.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2026.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2033.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2035.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2038.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2041.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2043.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2056.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2058.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2076.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2079.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2087.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2092.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2098.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2101.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2105.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2106.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2109.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2112.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2113.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2121.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2125.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2127.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2675.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2680.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2683.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2685.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2689.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2692.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2696.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2699.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2705.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2728.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2735.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2774.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2804.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2812.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2854.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2881.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
bs_210720_2893.jpg-stary dom na Woli Justowskiej
pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-07-20
Data aktualizacji: 2021-07-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź