Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

System Informacji Miejskiej po nowemu

Jeszcze w tym roku w Krakowie pojawią się pierwsze elementy Systemu Informacji Miejskiej – na razie w ramach pilotażu. SIM ma uporządkować informacje o przestrzeni publicznej i ułatwić poruszanie się mieszkańcom i turystom. Pilotaż systemu obejmie obszar w okolicy domu handlowego Jubilat i Wawelu.

Fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Prace nad Systemem Informacji Miejskiej trwają od 2017 roku, w którym ogłoszono konkurs na koncepcję. Konkurs wygrało Towarzystwo Projektowe i Para-Buch, którzy w listopadzie 2018 roku przekazali miastu ogólną koncepcję SIM.

Krakowski System obejmuje m.in. oznakowanie punktów adresowych, tablice z nazwami ulic, plac, rond, tablice informacji drogowej kierujące do dzielnic oraz najważniejszych obiektów użyteczności publicznej, obiektów kulturalnych i rekreacyjnych, tablice z informacjami o patronie ulicy, a także szereg elementów oznakowania turystycznego.

Zarząd Transportu Publicznego przejął zadanie realizacji SIM w kwietniu 2019 roku, koncepcja została uszczegółowiona i trwały prace związane z pilotażem, którego realizacja opóźniła się przez pandemię COVID-19.

ZTP po przeprowadzeniu dialogu technicznego i dwuczęściowego postępowania przetargowego zawarł umowy na wykonanie nośników w ramach pilotażu z dwójką wybranych w przetargu wykonawców: firmą UTAL oraz Studiem Reklamy Faster. Prace projektowe zostały ukończone, trwa pozyskiwanie przez wykonawców niezbędnych zgód.

Po montażu nośników w ramach pilotażu w terenie kolejnym etapem, w pierwszym kwartale 2021 roku, będą konsultacje społeczne odnośnie nowych rozwiązań. Po przeprowadzeniu konsultacji i ewentualnych korektach, System Informacji Miejskiej zostanie przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa.

Więcej informacji o pilotażu SIM i elementach realizowanych w jego ramach znajduje się w folderze informacyjnym.

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat