Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Obniżki stawek czynszowych dla lokali użytkowych

W ślad za zmianą terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych, miasto wdrożyło kolejne rozwiązania, które mają pomóc najemcom lokali użytkowych, będących w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych, w utrzymaniu prowadzonej działalności.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Skutki ograniczeń, które nałożone zostały ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i słabnącej koniunktury gospodarczej, miasto stara się złagodzić najemcom lokali użytkowych, w związku z czasowym zaprzestaniem prowadzenia przez nich działalności, przygotowując program wsparcia. Opracowano podstawy prawne umożliwiające zmianę terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych, a także obniżenie stawek czynszowych z tytułu najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

W celu skorzystania z obniżki czynszu, konieczne jest złożenie przez najemcę lokalu użytkowego wniosku, w którym wskazany będzie dzień zaprzestania prowadzenia działalności w lokalu użytkowym. Nie wymagane jest natomiast zawieszenie lub wykreślenie działalności z rejestru, do którego wpis stanowi podstawę funkcjonowania najemcy. Wniosek można przesłać do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w formie elektronicznej na adres e-mail: zbk@zbk.krakow.pl. Nie jest konieczne uwierzytelnienie go bezpiecznym podpisem elektronicznym czy profilem zaufanym.

Stawka czynszowa najmu netto obniżana będzie do wysokości kosztów eksploatacyjnych. W przypadku lokali użytkowych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, koszty te wynoszą 4,89 zł/m2 netto, natomiast w przypadku lokali użytkowych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, stanowić będą sumę wpłacanych przez gminę na rzecz spółdzielni zaliczek: eksploatacyjnej, remontowej oraz zaliczki wnoszonej tytułem uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w lokalu użytkowym.

Obniżona stawka czynszowa obowiązywać będzie od dnia zaprzestania prowadzenia przez najemcę działalności w lokalu użytkowym do dnia jej wznowienia, nie później jednak niż do dnia odwołania stanu epidemii lub wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach prawnych umożliwiających podjęcie działalności. W tym okresie Gmina Miejska Kraków nie będzie osiągać żadnego dochodu z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność komunalną lub Skarbu Państwa.

Przyjęte rozwiązania nie będą obejmowały najemców wykorzystujących lokale użytkowe na niekomercyjne potrzeby własne (np. garaże, miejsca postojowe, pomieszczenia służące do przechowywania rzeczy, itp.).

Miasto przygotowuje również podstawy umożliwiające obniżenie stawek czynszowych dla najemców lokali użytkowych, którzy nadal prowadzą działalność w wynajmowanych lokalach użytkowych, ale z w związku z aktualną sytuacją, odnotowali spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Lokali Użytkowych pod numerami telefonu: 12 616 61 60, 12 291 28 21, 12 616 61 52, 12 616 61 51, 12 616 61 59, 12 291 28 45, 12 291 28 24.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-04-01
Data aktualizacji: 2020-04-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź