Pomoc dla bezdomnych w czasie epidemii

Otwarte schroniska, przytuliska i noclegownie, a także posiłki i pomoc medyczna – osoby w kryzysie bezdomności mogą liczyć na wsparcie miasta także w trakcie stanu epidemii.

Pomoc dla bezdomnych w czasie epidemii
Fot. MOPS

Miejsca schronienia

Schroniska, przytuliska oraz noclegownie dla osób bezdomnych działają na dotychczasowych zasadach. Zapewniają schronienie i dodatkowo zwiększyły teraz zakres udzielnej pomocy żywnościowej.

Wyjątkiem jest przytulisko dla bezdomnych kobiet przy ul. Malborskiej 64b, które funkcjonuje, ale zawiesiło przyjęcia nowych osób. 

W czasie epidemii, kiedy zalecane są ograniczenia w przemieszczaniu się, noclegownia dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a dodatkowo umożliwiła swoim mieszkańcom całodobowy pobyt w placówce.

Bez zmian działa ogrzewalnia przy ul. Wielickiej 44b, która przyjmuje również osoby będące pod wpływem alkoholu. Natomiast zamknięte do odwołania zostały ogrzewalnia przy ul. Rozrywka 1 oraz miejsca interwencyjnego schronienia dla kobiet przy ul. Krakowiaków 46.

Posiłki

Osoby bezdomne z przyznaną pomocą żywnościową w formie posiłków w barach albo odbierają je we wskazanych, funkcjonujących lokalach, a jeżeli dany bar jest zamknięty, mogą odbierać posiłki w punkcie zorganizowanym przez MOPS (w dzielnicy Podgórze).

Działają kuchnie społeczne przy ul. Reformackiej 3 oraz Dietla 48. Dodatkowo siostry prowadzące kuchnię przy ul. Woronicza 3b dostarczają posiłki pod adres wskazany przez osobę potrzebującą.

Posiłki w formie tzw. suchego prowiantu wydawane są osobom w kryzysie bezdomności w punktach przy ul. Skawińskiej 6, ul Smoleńsk 4 (w niedzielę również wydawana jest ciepła zupa), ul. Warszawskiej 8 oraz ul. Nowogródzkiej 8.

W miarę możliwości, przy pomocy streetworkerów, dostarczane są też paczki żywnościowe dla osób przebywających w terenie. Ponadto Dzieło św. Ojca Pio dowozi do ogrzewalni ciepłą zupę i planuje uruchomić łaźnię, która aktualnie jest zamknięta.

Pomoc medyczna

W ostatnich dniach kwestia zdrowia jest priorytetowa dla wszystkich mieszkańcom miasta. Także w jednostkach udzielających pomocy osobom bezdomnym stan zdrowia podopiecznych jest monitorowany, a w przypadku wystąpienia objawów chorobowych wdrażane są odpowiednie procedury wynikające z aktualnego stanu epidemii.

Natomiast doraźna pomoc medyczną oraz przedmedyczna udzielana jest osobom w kryzysie bezdomności w przychodni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Smoleńsk 4.

Dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej miasta, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, doraźną pomoc medyczną oferuje także Fundacja Przystań Medyczna (pod warunkiem braku objawów wskazujących na zakażenie wirusem SARS-CoV-2). Lekarze Fundacji Przystań Medyczna pomagają też mieszkańcom schroniska i noclegowni przy ul. Makuszyńskiego 19a.

Pokaż metkę
Autor: ANNA LATOCHA
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także