Komunikat archiwalny

Karta Krakowska – dla mieszkańców i podatników

Karta Krakowska umożliwia nie tylko zakup znacznie tańszego biletu okresowego komunikacji miejskiej. Uprawnia także do zniżek u partnerów komercyjnych tego projektu. Mogą je uzyskać nie tylko osoby zameldowane na pobyt stały w Krakowie, ale i te, które płacą tutaj podatki.

Karta Krakowska – dla mieszkańców i podatników
Fot. Magiczny Kraków

Osoba niezameldowana na pobyt stały w Krakowie, powinna okazać jeden z następujących formularzy PIT: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A. Co ważne – PIT powinien być zaadresowany do Urzędu Skarbowego właściwego dla mieszkańca i mieć wskazany krakowski adres zamieszkania wnioskodawcy (wymóg ten nie dotyczy PIT-36L).

Dowodem rozliczenia podatku jest jeden z poniższych dokumentów:

  • pierwsza strona PIT, opatrzona prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia (w przypadku PIT-40A nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia),
  • pierwsza strona PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Dokument powinien dotyczyć roku ubiegłego. Wyjątkiem jest okres od stycznia do marca danego roku. W tym czasie, gdy na dzień złożenia wniosku osoba nie rozliczyła się jeszcze z podatku dochodowego, może pokazać rozliczenie z roku poprzedzającego ten rok rozliczeniowy.

Dokumenty te są okazywane wyłącznie w zakresie informacji dotyczących Urzędu Skarbowego, do którego zaadresowano zeznanie oraz miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Nie dołącza się ich do wniosku.

Szczegóły dotyczące zasad wydania Karty Krakowskiej można uzyskać telefonicznie, pod numerem infolinii Karty Krakowskiej: 12 254 14 00, lub mailowo: kontakt@kk.krakow.pl.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także