Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Stopnie alarmowe BRAVO oraz BRAVO-CRP do 31 sierpnia

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, na terytorium całego kraju do 31 sierpnia obowiązują stopnie alarmowe BRAVO oraz BRAVO-CRP.

Fot. Magiczny Kraków

Stopień alarmowy CRP wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie CRP wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej. ALFA to pierwszy stopień alarmu, BRAVO – drugi, CHARLIE – trzeci, a DELTA – czwarty, najwyższy.

Stopień BRAVO–CRP oznacza, że należy m.in. wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej.

Stopień alarmowy BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. Stopień ten zobowiązuje policję, straż graniczną oraz żandarmerię wojskową do noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych. Ponadto należy przeprowadzać kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych oraz zapewnić personel na wypadek zdarzeń terrorystycznych.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

  • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów
  • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku
  • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

pokaż metkę
Autor: MARGERITA KRASNOWOLSKA
Osoba publikująca: MARTA MANIECKA
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-02-15
Data aktualizacji: 2024-07-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź