Rozsądny rozwój i dbanie o mieszkańców - wywiad z radnym Kazimierzem Chrzanowskim

O ważnych tematach podejmowanych przez Komisję Mienia i Rozwoju Gospodarczego, dbanie o zrównoważony rozwój miasta oraz o zaspokajaniu potrzeb mieszkańców z radnym Kazimierzem Chrzanowskim rozmawia Błażej Siekierka.

Rozsądny rozwój i dbanie o mieszkańców - wywiad z radnym Kazimierzem Chrzanowskim
Fot. Tom Rollauer Fotografie

Rada Miasta uchwaliła budżet Krakowa na rok 2020. Jak Pan go ocenia?

Kazimierz Chrzanowski: Budżet, mając na uwadze sytuację finansową miasta, jest optymalny. Ze względu na kosztowne obietnice rządzących nie możemy w pełni sfinansować zadań, które należałoby w mieście przeprowadzić, ale mimo to nie obcięliśmy żadnych środków na inwestycje, które już trwają. Realizowane będą też te strategiczne, jak przebudowa al. 29 Listopada, ulic Igołomskiej i Kocmyrzowskiej czy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa.

Budżet nie zawsze spełnia wszystkie oczekiwania mieszkańców. A ten jest trudny z dwóch powodów. Pierwszy to brak pomocy od rządu. Drugi, to finansowanie przez samorządy obietnic rządzących kosztem wpływów własnych gminy czy podatków lokalnych. Dzisiaj trudno ocenić, jak duża to będzie strata, ale można szacować, że chodzi o dziesiątki milionów złotych. Samorządy patrzą na to z obawą. Mimo że budżet Krakowa to ponad 6  mld 700 mln zł, to ponad dwa miliardy z tej kwoty stanowią wydatki sztywne, m.in. na program 500+ czy oświatę, do której miasto dopłaca ponad 400 mln zł.

Budżet na rewitalizację terenów zielonych jest rekordowy i wszystkie inwestycje będą realizowane. W przyjętej uchwale budżetowej znalazło się także miejsce dla  inwestycji,  przegłosowanych w  budżecie obywatelskim.

Jest Pan przewodniczącym Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego. Jakimi zadaniami zajmuje się komisja?

KCh: Głównym zadaniem komisji jest opiniowanie uchwał przedstawianych Radzie przez prezydenta Krakowa, związanych z gospodarką i rozwojem miasta. Jako komisja, możemy także inicjować ważne tematy, ale też pełnimy funkcję kontrolną. Jesteśmy informowani o stanie realizacji zadań, które zostały zapisane w budżecie czy w programie rozwoju miasta. Przykładem może być działalność spółki Kraków - Nowa Huta Przyszłości i innych jednostek, które wykonują zadania na rzecz rozwoju miasta, m.in. Agencji Rozwoju Miasta „Inwestycje”. Ta nowa jednostka zajmuje się sprawami, które będą również w dużym stopniu decydować o przyszłości Krakowa. Chodzi głównie o zagospodarowanie rejonu lotniska w Balicach czy tzw. nowego miasta, tj. Rybitwy i Płaszowa. Bardzo ważnym tematem jest też zagospodarowanie historycznej dzielnicy Wesoła, czyli obiektów wzdłuż ul. Kopernika, po wyprowadzce Szpitala Uniwersyteckiego.

Jaki Kraków przyszłości widzi radny Chrzanowski?

KCh: Parafrazując Stanisława Wyspiańskiego - Kraków mój widzę ogromny! Wielki i piękny. Kraków, w którym wszyscy mieszkańcy dobrze się czują, gdzie mogą zakładać rodziny z nadzieją na kształcenie i rozwój dzieci oraz znalezienie wysokopłatnej pracy. Kraków, który już dziś rozwija się bardzo szybko, to miasto otwarte, nastawione na pozyskiwanie i rozwój nowoczesnych technologii. To z jednej strony stolica kulturalna Polski i Europy, a z drugiej atrakcyjny kierunek turystyczny, do którego przyjeżdżają ludzie z całego świata. Prawie tysiąc lat historii naszego miasta zobowiązuje do dbania o przyszłość i spuściznę dla następnych pokoleń.

Bardziej prywatnie – jakieś postanowienia noworoczne?

KCh: Jak każdy mam noworoczne postanowienia. Jednak żeby się spełniły, muszą pozostać tajemnicą. Te, o których mogę powiedzieć, to chcę być nadal sobą, pomagać ludziom, działać jak dotychczas, a za rok móc sobie powiedzieć, że zrobiłem wszystko, by nikogo nie zawieść.

 

Kazimierz Chrzanowski – radny miasta Krakowa VII i VIII kadencji, Przewodniczący Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego. Pracuje również w komisjach: Budżetowej, Infrastruktury i Praworządności

dwutygodnik

Pokaż metkę
Autor: BS
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także