Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Trwa „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”

W 180 krajach trwa 28. edycja kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”. Tematem przewodnim tegorocznej odsłony akcji jest hasło: „Koniec z przemocą ze względu na płeć w świecie pracy”.

Fot. materiały prasowe

Kampania składa się ze skoordynowanych działań ponad 2000 instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych, których celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, dotykających w szczególności dziewcząt i kobiet.

Wybór terminu kampanii – między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka) ma na celu podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka.

Organizatorzy kampanii wśród głównych przejawów przemocy ze względu na płeć w środowisku pracy wskazują: dyskryminację i molestowanie seksualne w miejscu pracy, z którymi ściśle powiązana jest także przemoc ze strony bliskiej osoby (w rodzinie) oraz przemoc i dyskryminacja, do których dochodzi w szkołach i uczelniach, ponieważ ich konsekwencje mają poważne negatywne skutki dla kobiet także w pracy.

Polska odsłona kampanii, koordynowana przez fundację Autonomia, koncentruje się na możliwości zapobiegania i przeciwdziałania przemocy seksualnej w miejscach pracy i nauki, w szczególności na uczelniach, poprzez podnoszenie wiedzy na temat możliwych indywidualnych, grupowych i instytucjonalnych sposobów zapobiegania i reagowania. Kampania skierowana jest zarówno do poszkodowanych i świadków, jak też osób, które mogą dopuścić się przemocy.  

W ramach kampanii na krakowskich uczelniach, w przestrzeniach miasta i w siedzibie fundacji Autonomia odbędzie się szereg inicjatyw, takich jak między innymi: warsztaty „consentowe”, spotkania na temat molestowania seksualnego – reagowania i zgłaszania przygotowane z myślą osobach studiujących i pracujących na uczelniach, projekcje filmowe i dyskusje, szkolenie antydyskryminacyjne.  Przestrzenią do promowania praw człowieka i ich ochrony będzie Tramwaj Praw Człowieka – przedsięwzięcie organizowane przez krakowską Radę ds. Równego Traktowania, które odbędzie się 10 grudnia.

Oprócz Rady ds. Równego Traktowania, w kampanię zaangażowani są także: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełnomocniczka rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, pełnomocniczka rektora Uniwersytetu Pedagogicznego ds. równego traktowania, rektorska komisja ds. równego traktowania UP oraz organizacje studenckie.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie fundacji Autonomia, która koordynuje  polską odsłonę przedsięwzięcia: kampania16dni.pl, a także na oficjalnej stronie kampanii: 16dayscampaign.org.

pokaż metkę
Autor: ANNA LATOCHA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-11-25
Data aktualizacji: 2019-11-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź