Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Przyszłość dzielnic i miejsca spotkań

Powołanie zespołu zadaniowego w celu przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat przyszłości dzielnic oraz opracowanie wyników jego prac w formie raportu końcowego jest przedmiotem projektu uchwały Komisji Dialogu Obywatelskiego RMK. Ta natomiast jest konsekwencją niedawnych rozmów na temat zmniejszenia liczby dzielnic oraz członków rad dzielnic.

Fot. Magiczny Kraków

W marcu klub radnych Przyjazny Kraków złożył projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta w sprawie zmniejszenia liczby członków rad dzielnic z 372 do 147 oraz liczby dzielnic z 18 do 7. Komisja Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa podjęła decyzję, że zanim radni wypowiedzą się w tej sprawie, powinna zostać przeprowadzona merytoryczna dyskusja na ten temat. W VII kadencji nieformalnie działało Forum Przyszłości Dzielnic, które jednak nie wypracowało wniosków końcowych ze swoich spotkań. Dlatego radni zadecydowali o kontynuacji rozmów na temat przyszłości dzielnic w podobnej formule. Projekt uchwały kierunkowej w tej sprawie zobowiązuje Prezydenta do powołania zespołu koordynującego, w skład którego powinni wejść przedstawiciele UMK, klubów radnych, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Projektodawcy wnioskują, by zespół ten rozpoczął prace nie później niż do końca września, natomiast raport końcowy powinien zostać przedstawiony Radzie Miasta Krakowa najpóźniej do końca 2020 r.

- W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się dzielnicom: jak działają, czy mają wystarczające kompetencje i finansowanie. Raport końcowy, który będzie wynikiem prac zespołu mógłby być przyczynkiem do tego, czy i jak reformować dzielnice – mówił Łukasz Maślona, który referował projekt uchwały w imieniu komisji.

Miejsca spotkań aktywnych mieszkańców i organizacji pozarządowych

Radni zostali także zapoznani z informacjami o działaniach Centrum Obywatelskiego. Temat ten przedstawiony został przez  Mateusza Płoskonkę Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  - w związku ze złożeniem przez Centrum Obywatelskie sprawozdania końcowego za okres od marca 2017 r. do grudnia 2018 r. Centrum Obywatelskie prowadzone było przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych kraFOS. W tym czasie z oferty Centrum skorzystało 514 beneficjentów, 231 organizacji oraz 283 osoby fizyczne/grupy nieformalne. Z sal Centrum skorzystało 2615 osób, natomiast pomieszczenia udostępnione były 806 razy. Tyle statystyki.

Podsumowanie prac Centrum Obywatelskiego wywołało ciekawą dyskusję dotyczącą kolejnych planów miasta związanych z tworzeniem miejsc spotkań dla miejskich aktywistów, stowarzyszeń i fundacji. Miejsc, gdzie zaangażowani mieszkańcy miasta mogą się spotkać, skorzystać z infrastruktury, przygotować projekt. Według informacji przekazanych przez dyrektora Płoskonkę kolejne Centrum Obywatelskie pojawi się za kilka miesięcy w Nowej Hucie, na os. Centrum C 10. Od czerwca w nowej lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Dekerta 24 zacznie działać miejsce spotkań. Natomiast na Zabłociu powstanie Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.

Radni poruszyli także temat rejestracji stowarzyszeń w KRS pod lokalizacjami należącymi do Gminy Miejskiej Kraków. – Lokalizacje należące do gminy nie mogą być wpisywane jako adres rejestrowy do KRS przez NGO-sy – informował radnych dyrektor Płoskonka. Powiedział jednak, że w oparciu o doświadczenia innych miast można przeprowadzić analizę możliwych rozwiązań np. w oparciu o różne formy współpracy międzysektorowej, czy też możliwość utworzenia fundacji, która mogła by pełnić te i inne funkcje. Temat ten wymaga jednak szczegółowej analizy formalno-prawnej uwarunkowań tego typu rozwiązań.

pokaż metkę
Autor: Małgorzta Kubowicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2019-05-08
Data aktualizacji: 2019-05-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź