Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przyszłość dzielnic i miejsca spotkań

Powołanie zespołu zadaniowego w celu przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat przyszłości dzielnic oraz opracowanie wyników jego prac w formie raportu końcowego jest przedmiotem projektu uchwały Komisji Dialogu Obywatelskiego RMK. Ta natomiast jest konsekwencją niedawnych rozmów na temat zmniejszenia liczby dzielnic oraz członków rad dzielnic.

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

W marcu klub radnych Przyjazny Kraków złożył projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta w sprawie zmniejszenia liczby członków rad dzielnic z 372 do 147 oraz liczby dzielnic z 18 do 7. Komisja Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa podjęła decyzję, że zanim radni wypowiedzą się w tej sprawie, powinna zostać przeprowadzona merytoryczna dyskusja na ten temat. W VII kadencji nieformalnie działało Forum Przyszłości Dzielnic, które jednak nie wypracowało wniosków końcowych ze swoich spotkań. Dlatego radni zadecydowali o kontynuacji rozmów na temat przyszłości dzielnic w podobnej formule. Projekt uchwały kierunkowej w tej sprawie zobowiązuje Prezydenta do powołania zespołu koordynującego, w skład którego powinni wejść przedstawiciele UMK, klubów radnych, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Projektodawcy wnioskują, by zespół ten rozpoczął prace nie później niż do końca września, natomiast raport końcowy powinien zostać przedstawiony Radzie Miasta Krakowa najpóźniej do końca 2020 r.

- W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się dzielnicom: jak działają, czy mają wystarczające kompetencje i finansowanie. Raport końcowy, który będzie wynikiem prac zespołu mógłby być przyczynkiem do tego, czy i jak reformować dzielnice – mówił Łukasz Maślona, który referował projekt uchwały w imieniu komisji.

Miejsca spotkań aktywnych mieszkańców i organizacji pozarządowych

Radni zostali także zapoznani z informacjami o działaniach Centrum Obywatelskiego. Temat ten przedstawiony został przez  Mateusza Płoskonkę Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  - w związku ze złożeniem przez Centrum Obywatelskie sprawozdania końcowego za okres od marca 2017 r. do grudnia 2018 r. Centrum Obywatelskie prowadzone było przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych kraFOS. W tym czasie z oferty Centrum skorzystało 514 beneficjentów, 231 organizacji oraz 283 osoby fizyczne/grupy nieformalne. Z sal Centrum skorzystało 2615 osób, natomiast pomieszczenia udostępnione były 806 razy. Tyle statystyki.

Podsumowanie prac Centrum Obywatelskiego wywołało ciekawą dyskusję dotyczącą kolejnych planów miasta związanych z tworzeniem miejsc spotkań dla miejskich aktywistów, stowarzyszeń i fundacji. Miejsc, gdzie zaangażowani mieszkańcy miasta mogą się spotkać, skorzystać z infrastruktury, przygotować projekt. Według informacji przekazanych przez dyrektora Płoskonkę kolejne Centrum Obywatelskie pojawi się za kilka miesięcy w Nowej Hucie, na os. Centrum C 10. Od czerwca w nowej lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Dekerta 24 zacznie działać miejsce spotkań. Natomiast na Zabłociu powstanie Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.

Radni poruszyli także temat rejestracji stowarzyszeń w KRS pod lokalizacjami należącymi do Gminy Miejskiej Kraków. – Lokalizacje należące do gminy nie mogą być wpisywane jako adres rejestrowy do KRS przez NGO-sy – informował radnych dyrektor Płoskonka. Powiedział jednak, że w oparciu o doświadczenia innych miast można przeprowadzić analizę możliwych rozwiązań np. w oparciu o różne formy współpracy międzysektorowej, czy też możliwość utworzenia fundacji, która mogła by pełnić te i inne funkcje. Temat ten wymaga jednak szczegółowej analizy formalno-prawnej uwarunkowań tego typu rozwiązań.

pokaż metkę
Autor: Małgorzta Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat