Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ambasador Wielokulturowości i Filantrop Krakowa poszukiwani

Znasz osobę, organizację lub instytucję działającą na rzecz dialogu międzykulturowego? A może wiesz, kto bezinteresownie udziela pomocy finansowej lub materialnej innym mieszkańcom? Zgłoś swojego kandydata w konkursach o tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości i Filantropa Krakowa.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

- Tytuł Filantropa Krakowa jest już dobrze znany, ale niezmiennie bardzo nas cieszy, że co roku mamy tak wielu kandydatów do niego, ponieważ działalność charytatywna jest bardzo ważna. Krakowski Ambasador Wielokulturowości to tytuł nowy, będący odpowiedzią na zmieniający się świat i dyskusje o roli różnych kultur i ich potrzebach w naszym mieście. Wielokulturowość jest dobrem, które nas wszystkich wzbogaca i poszerza nasze horyzonty – mówił Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej podczas konferencji prasowej poświęconej konkursom.

Ambasador po raz pierwszy

Do 15 kwietnia mieszkańcy mogą zgłaszać kandydatury w konkursie o tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości. Na tytuł mają szansę osoby, instytucje, czy organizacje pozarządowe lub nieformalne grupy, działające na rzecz dialogu międzykulturowego. Uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu w ubiegłym roku podjęła Rada Miasta Krakowa. Celem konkursu jest promowanie zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracja mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców.

Zgłoszenia przyjmuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (os. Centrum C10, 31-931 Kraków, pokój 102, tel. 12 616 78 21). Kandydatury rozpatrzy Kapituła Wielokulturowości, a zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali. Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć w serwisie otwarty.krakow.pl.

W naszym mieście od 2016 roku realizowany jest Program „Otwarty Kraków”, zawierający szereg działań na rzecz tworzenia społeczeństwa żyjącego we wspólnocie, wykorzystującego do rozwoju potencjał przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Celem programu jest realizacja polityki otwartości Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców poprzez budowanie wśród mieszkańców poczucia solidarności oraz świadomości i wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości; kształtowanie postawy tolerancyjnej wobec cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Dla kogo tytuł i berło?

Z kolei do 31 marca można zgłaszać kandydatów do 19. edycji konkursu Filantrop Krakowa, którego celem jest wyróżnienie osób, firm czy instytucji, udzielających bezinteresownie pomocy finansowej lub materialnej innym mieszkańcom.

Obowiązujące w konkursie kategorie to wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom oraz najciekawsza forma i efektywność filantropii. Zwycięzcy otrzymają tytuł Filantropa Krakowa oraz berło św. Królowej Jadwigi. Dodatkowo mogą być honorowani w promocyjnych wydawnictwach. Laureatów konkursu wyłoni Bractwo Filantropii, a tytuł za poprzedni rok kalendarzowy przyzna Prezydent Miasta Krakowa.

Tytuł Filantrop Krakowa został ustanowiony przez Radę Miasta Krakowa w 2000 roku. Do tej pory uhonorowano nim 57 podmiotów, instytucji, firm, organizacji, osób fizycznych. Zwycięzców obecnej edycji poznamy podczas uroczystej gali.

Kandydata do tytułu może zaproponować każdy mieszkaniec Krakowa, lub firma czy też organizacja, jednakże zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem. Do zgłoszenia może być dołączona dodatkowa dokumentacja. Kandydatury przyjmuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (os. Centrum C10, 31-931 Kraków, pokój 105, tel. 12 616 78 04).

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu pod adresem filantrop.krakow.pl.

Listę osób wyróżnionych laureatów tytułu za lata 1999/2000–2017 można zobaczyć na stronie internetowej bip.krakow.pl.

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-03-15
Data aktualizacji: 2019-03-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź