Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dla kogo jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu?

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości - na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na ich sprzedaż oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9-14 wskazanej ustawy. Jednorazowe zezwolenia są wydawane na dwa dni.

Fot. fot. Lotus Head / freeimages.com

Zgodnie z art. 14 ust. 5 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Ustawa nie zawiera definicji „imprezy”.

Powszechnie „impreza” rozumiana jest jako widowisko, koncert, zabawa, zawody sportowe itp. organizowane w celach rozrywkowych, propagandowych czy dochodowych. Imprezy mają zróżnicowany charakter np. mogą to być imprezy estradowe, teatralne, kulturalne, handlowe czy sportowe. Nie istnieje oficjalny wykaz, jakie elementy – zarówno materialne, jak i niematerialne – muszą wchodzić w jej skład. W przypadku imprez o charakterze muzycznym czy rozrywkowym, estrada będzie wymaganym elementem. W przypadku imprez o innym charakterze, np. handlowym czy usługowym (np. targów, kiermaszy itp.) nie będzie to element wymagany, w szczególności w aspekcie uzyskania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydział Spraw Administracyjnych UMK wydaje zezwolenia w ramach procedury, która dostępna jest tutaj.

pokaż metkę
Autor: GRAŻYNA ROKITA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-01-31
Data aktualizacji: 2019-01-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź