Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Standardy urbanistyczne Krakowa bardziej restrykcyjne

W środę, 30 stycznia, podczas sesji, radni miasta przegłosowali projekt standardów urbanistycznych dla Krakowa. Lokalne standardy opracowane przez Wydział Planowania Przestrzennego UMK są restrykcyjne, zaostrzają zapisy specustawy mieszkaniowej, tzw. „lex deweloper”.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Specustawa mieszkaniowa dotyczy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (nie mniej niż 25 lokali) i jednorodzinnej (nie mniej niż 10). Daje ona inwestorowi możliwość – po uzyskaniu zgody Rady Miasta Krakowa – realizacji inwestycji bez względu na to, czy na danym terenie obowiązują plany miejscowe czy też nie. Planowane obiekty muszą być jednak zgodne z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, chyba że inwestycja będzie zlokalizowana na terenach kolejowych, wojskowych itp.

W „lex deweloper” ustawodawca określa m.in. odległość inwestycji od przystanku (500 m), szkoły podstawowej (1500 m), przedszkola (1500 m) oraz terenów wypoczynku, rekreacji i sportu (1500 m). – Nasz projekt jest bardziej precyzyjny i uwzględnia aktualnie obowiązujące studium – zaznacza Jerzy Muzyk – zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. I tak, w przypadku projektu lokalnych standardów opracowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego UMK zapisy te zostały zaostrzone. Inwestycja realizowana w oparciu o specustawę mieszkaniową powinna znajdować się maksymalnie 750 m od szkoły, przedszkola czy terenów wypoczynku, rekreacji i sportu, oraz 250 m od przystanku komunikacyjnego.

W uchwale w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych zapisano także, że budynki objęte inwestycją mieszkaniową nie mogą być wyższe niż siedem kondygnacji. Z kolei jeżeli w odległości nie większej niż 500 m od planowanych budynków znajduje się już wyższa zabudowa, wówczas ich maksymalna wysokość może wynieść co najwyżej połowę wysokości najwyższego już istniejącego budynku.

W uchwale znalazły się też regulacje dotyczące liczby miejsc parkingowych – w przypadku budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, a także gdy część budynków przeznaczona jest pod działalność handlową i usługową. Projekt przewiduje podział miasta na dwie strefy z uwagi na zróżnicowaną wielkości standardu dotyczącego miejsc parkingowych. Wskaźnik ten będzie innych w dwóch projektowanych strefach, które zostały wydzielone w obszarze miasta z uwzględnieniem wytycznych zawartych w przyjętym przez Radę Miasta Krakowa w 2012 r. „Programem obsługi parkingowej dla Miasta Krakowa”.  

Dodatkowo, w lokalnych standardach urbanistycznych Krakowa znalazł się zapis uzależniający realizację inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy od tego, że teren na którym ma powstać ma zapewniony dostęp do sieci ciepłowniczej.

Ostatecznie o lokalizacji zabudowy mieszkaniowej powstającej w oparciu o przepisy ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących zadecyduje Rada Miasta Krakowa podejmując uchwałę w sprawie lokalizację takiej inwestycji. Natomiast przyjęcie lokalnych standardów urbanistycznych określa jedynie maksymalne parametry, w jakich taka inwestycja będzie mogła zostać zaprojektowana. Dlatego stanowisko Rady Miasta Krakowa będzie determinowało, czy zabudowa mieszkaniowa w rozumieniu przepisów ww. ustawy powstanie na innych terenach, niż przeznaczone w planach miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe.

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA, KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-01-31
Data aktualizacji: 2019-01-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź