Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dłuższy termin na składanie wniosków ws. nowego studium

Prezydent Jacek Majchrowski wydłużył termin składania wniosków do opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa. Wnioski można składać do 31 grudnia br.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Studium to podstawowy dokument planistyczny miasta. Ostatnia zmiana tego dokumentu została uchwalona w 2014 r. Nowy dokument powinien w szerszym zakresie uwzględniać metropolitalny kontekst i wyznaczać nowe kierunki rozwoju. Celem studium ma być przede wszystkim podniesienie jakości życia mieszkańców.

Wnioski w tej sprawie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia – własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-08-29
Data aktualizacji: 2018-08-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź